Noutati

/Noutati

Demografia la nivelul Regiunii București – Ilfov

By | March 6th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Uncategorized|Tags: , , |

Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi aproximativ [...]

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT la nivelul regiunii Centru

By | January 31st, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional), învățământul profesional și tehnic are o pondere de 51,5% (16,5% în învățământul profesional + 35% în liceul tehnologic), puțin mai mare decât la nivel național (50,5%). Comparativ cu situția la nivel național, regiunea Centru se [...]

Statisticile migrației temporare și permanente la nivelul zonei Centru

By | January 18th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , |

Conform datelor oficiale oferite de INS, numărul pesoanelor înregistrate ca emigranți definitivi în perioada 1990-2015 din Regiunea Centru (124817  persoane) au reprezentat aproape un sfert (24,75%) din numarul emigranților definiv la nivel național. Astfel, aproximativ 40% dintre emigranții definitivi la nivel regional în perioada 1990-2015 provin din județul Sibiu (49651 persoane), iar 25% din județul Brașov [...]

Evoluția demografică în regiunea Centru

By | January 15th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Conform datelor de la ultimul recensământ al populației, la 20 octombrie 2011, Regiunea Centru număra 2.360.805 locuitori, reprezentând 11,73 % din populaţia României. Comparând datele de la recensământul din 2011 cu cele  de la recensământul din 2002 observăm la nivelul regiunii o scădere cu  - 6,43%, cele mai afectate județe fiind județele Alba (-10,55%) și Brașov (-6,76%) [...]

Infrastructura educaţională în regiunea Oltenia

By | January 10th, 2019|Categories: Legislatie, Noutati, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Infrastructura educaţională constituie un element vital ale mediilor de învăţare din şcoli şi universităţi. Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. Studiile recente au arătat că elementele de mediu şi de proiectare ale infrastructurii şcolare [...]

ÎPT și repartizarea pe domeniu de interes în regiunea Oltenia

By | January 9th, 2019|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , |

Datele statistice oficiale furnizează informații în legătură cu numărul de elevi înscriși în unitățile IPT în anul școlar 2016-2017, informații care au fost utilizate în analizele pentru acordarea de către Consorțiul Regional Sud vest Oltenia a avizelor consultative pentru depunerea proiectelor pe POR 2014-2020 pentru infrastructura educațională. Conform acestor date, în anul școlar 2016-2017, în cadrul [...]

Raportul de colaborare și relația cu operatorii economici în IPT și învățământul dual

By | December 28th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , |

  Pentru anul școlar 2017-2018, în regiunea Sud Vest Oltenia, au fost încheiate un număr de 331 contracte de parteneriat între operatori economici și unitățile IPT pentru formarea profesională, din acest punct de vedere, regiunea situându-se pe penultimul loc în țară. Aceste  contracte au fost încheiate pentru calificări din 13 domenii de pregătire, în funcție de [...]

Oferta educațională pentru învățământ liceal tehnologic 2017-2018

By | December 21st, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , |

Analiza numărului de elevi, pe domenii, în învățământul liceal din regiunea SV Oltenia în anul școlar 2017-2018, arată că procentul cel mai mare de cuprindere este la domeniul mecanică, urmat de domeniile economic, turism și alimentație, electric și electronică automatizări. Cele mai mici ponderi se înregistrează la domeniile silvicultură, chimie industrială și fabricarea produselor din lemn, [...]

Evoluția IPT la nivel de regiune, în Oltenia

By | December 20th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , |

  Perioada de analiză pentru învățământul postliceal, respectiv școala postliceală și școala de maiștri, este intervalul anilor școlari 2005/2006-2016/2017.Începând din anul școlar 2007-2008,  acest tip de învățământ a fost finanțat și de la bugetul național, ceea ce a făcut  ca paleta de calificări să se diversifice și din ce în ce mai multe unități de învățământ [...]

Gradul de ocupare în rândul tinerilor din Oltenia

By | December 13th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , , |

Populaţia activă de 15 ani și peste, din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2016, 873.649 persoane, reprezentând 10,27% din populaţia activă a ţării, de 8.978.646 persoane. Urmărind cifrele din perioada 2002-2016, se observă o reducere substantială, de 25% (în 2016 față de 2002) a populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea [...]