educatie

/Tag:educatie

Statistica ocupațională în regiune NE, Moldova

By | April 25th, 2019|Categories: PRAI, Statistici, Uncategorized|Tags: , , , |

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est are o populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare procent din țară ) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel mai mic procent pe țară), date [...]

Măsurile de adaptare aferente învățământului profesional și tehnic la piața muncii

By | April 16th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de [...]

Migrația și impactul generat de acest fenomen în Regiunea Nord Est

By | April 8th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , |

Criza financiară precum și procesul simplificat de tranziție au contribuit la creșterea emigrației definitive din regiunea Nord - Est. Astfel în 2014 se înregistrau 44.475 persoane ce au emigrat, reprezentând 8,8% din totalul de emigranți definitiv din România în intervalul 1990 - 2014 ( 504.363 nr. persoane). Raportat la nivelul regiunii,  județele dețin din cota regională [...]

Dinamica generală a firmelor din Regiunea București – Ilfov

By | March 14th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , |

Institutul Naţional de Statistică arată o evoluţie pozitivă a numărului de unităţi locale active, de la 126.554 în anul 2014 la 128.818 în anul 2015. Scăderea înregistrată de la 129.940 unităţi în anul 2008 la 108.764 unităţi în anul 2011, a început să se compenseze în condiţiile unei creşteri economice şi a ieşirii din criza economică [...]

Proiecţii demografice la nivelul anului 2060 în București

By | March 11th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , |

La nivel naţional, populaţia tânără scade pe viitor şi creşte ponderea persoanelor adulte şi vârstnice. Se preconizează creşterea ponderii persoane aflate în vârstă de peste 65 de ani de la 16,1% în anul 2011 la 26,7% în anul 2060. Mai jos este prezentată situaţia care se va înregistra la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov: Cu ajutorul proiecţiilor [...]

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT la nivelul regiunii Centru

By | January 31st, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional), învățământul profesional și tehnic are o pondere de 51,5% (16,5% în învățământul profesional + 35% în liceul tehnologic), puțin mai mare decât la nivel național (50,5%). Comparativ cu situția la nivel național, regiunea Centru se [...]

Evoluția populației școlare în regiunea Centru

By | January 28th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

La orizontul lui 2060, se prognozează reduceri însemnate ale populației școlare în paralel cu îmbătrânirea populației. Cele mai afectate vor fi efectivele din grupele de vârstă 7-14 ani: reducere cu  22,5 % până în 2030, respectiv cu 49,4% până în 2060 și din grupa de vârstă15 -24 ani: reducere cu 19,1% până în 2030, respectiv cu [...]

Piața muncii și rata șomajului în zonă

By | January 23rd, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , |

Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane în 2016, reprezentând 11% din populaţia ocupată a României. Populația ocupată a regiunii a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2002-2009, urmată de o scădere în anii crizei economice 2009-2011. Începând cu anul 2012 se conturează de o tendință de creștere [...]

Activități economice în regiunea Centru

By | January 18th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

În Regiunea Centru, în  anul 2015 erau înregistrate un număr de 59586 întreprinderi active și 61373 unități locale active. După o scădere drastică în perioada crizei economice 2009-2011, începând din 2012 a fost reluată creșterea numărului întreprinderilor active din regiune. Pe clase de mărime după numărul de salariaţi în anul 2015, 87,3% din totalul întreprinderilor active [...]

Statisticile migrației temporare și permanente la nivelul zonei Centru

By | January 18th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , |

Conform datelor oficiale oferite de INS, numărul pesoanelor înregistrate ca emigranți definitivi în perioada 1990-2015 din Regiunea Centru (124817  persoane) au reprezentat aproape un sfert (24,75%) din numarul emigranților definiv la nivel național. Astfel, aproximativ 40% dintre emigranții definitivi la nivel regional în perioada 1990-2015 provin din județul Sibiu (49651 persoane), iar 25% din județul Brașov [...]