Proiecțiile cererii potențiale indică un trend descendent pe întreg orizontul de previziune, în scenariul pesimist. Astfel, proiecțiile cererii înlocuite se previzionează că vor scădea cu cca 5%, iar cele pentru cererea potențială cu 6%.

Proiecțiile în cazul scenariului moderat pun în evidență creșteri ale cererii potențiale în special începând cu anul 2013, astfel că la sfârșitul perioadei de proiecție cererea potențială va fi cu 1,8% mai mare decât în 2011. În schimb, prognozele cererii înlocuite indică trenduri de scădere de circa 5,2%.

Proiecțiile obținute pentru cererea potențială și înlocuită, în cadrul scenariului optimist, indică deopotrivă  tendințe de reducere a cererii potențiale cu circa 1% și a celei înlocuite cu cca 2,7%, în special ca urmare a ipotezelor de ajustare structurală  a populației ocupate în agricultură în vederea însănătoșirii structurii de ocupare.

Prognoza locurilor de muncă disponibile

În regiunea Nord-Vest, în ipotezele scenariului moderat, per total, proiecțiile indică o creștere a cererii potențiale la orizontul anului 2020, creșteri mai semnificative observăm în comerț, în industria prelucrătoare și în industria extracivă, iar după 2013 în transporturi, depozitare și comunicații. . Cererea potențială de forță de muncă scade în sectoarele agricultură, energie electrică și termică, gaze și apă, construcții, dar și administrație publică și apărare, învățământ și sănătate și asistență socială.

În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potențială de forță de muncă din cadrul regiunii,  deși ponderea sa este mai mică decât media la nivel național.  Alte domenii cu o cerere semnificativă sunt:  Economic, Comerț, Industrie textilă şi pielărie.