Rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea în total populație a persoanelor în stare de deprivare materială severă, adică a persoanelor in vârstă de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare nu își pot permite cel puțin patru dintre următoarele situații:

– achitarea la timp, fără restanțe a unor utilități și a altor obligații curente;

– plata unei vacanțe de o săptămână pe an departe de casă;

– consumul de carne, pui,peste (sau alt echivalent de proteina) cel puțin o data la doua zile;

– posibilitatea de a face față cu resursele proprii unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie):

– deținerea unui telefon fix sau mobil;

– deținerea unui televizor color;

– deținerea unei mașini de spălat;

– deținerea unui autoturism personal;

– asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței.

Rata deprivării materiale severe, pe regiuni de dezvoltare (%)

Regiuni de dezvoltare Ani
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ROMÂNIA 38 32.7 32.1 30.5 29.5 31.1 29.8 25.9 22.7
Regiunea NORD-VEST 30.4 25 24.3 21.8 24.2 22.7 21.9 18 16.5
Regiunea CENTRU 29.7 27.3 21.2 19.7 18.9 23.5 27.2 25 21.9
Regiunea NORD-EST 43.5 40.5 41.9 40.3 38.6 37.5 34.5 30.4 26.7
Regiunea SUD-EST 43.9 34.3 31.1 38.4 35.2 36.8 38.7 34.4 32
Regiunea SUD-MUNTENIA 43.6 36.5 36.9 32.2 33.2 35.9 30 28.4 26.8
Regiunea BUCURESTI – ILFOV 34.6 30.8 36.7 30.2 27.4 28.6 27.3 19.8 13.7
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 46.7 39.2 38.1 32.7 31.7 32.6 27.1 25.3 20.8
Regiunea VEST 25.2 22.8 20.6 22.8 20.4 26.4 28.8 22.7 16.4

Din analiza ratei deprivării materiale severe la nivelul regiunilor de dezvoltare , se constată că Regiunea București-Ilfov, Regiunea Nord-Vest și Regiunea Vest au cele mai mici rate în anul 2015. În anul 2015 Regiunea Nord-Vest a avut o  rată a deprivării materiale severe de 16,5%, mult mai redusă ca cea la nivel național de 22,7%.

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), pe regiuni de dezvoltare AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale și reducere a sărăciei, reprezentând ponderea in total populație a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel puțin una din următoarele situații:

– au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie;

– sunt in stare de deprivare materiala severa;

– trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii