Populaţia Regiunii Nord-Vest este, conform datelor finale de la Recensământul din 2011, de 2.600.132 de locuitori, situându-se pe locul 3 între regiunile României (după Nord-Est şi Sud-Muntenia). Procentual, populaţia regiunii reprezenta 12,92% din populaţia României (20.121.641 de locuitori). Peste 25% din populaţia regiunii se regăseşte în judeţul Cluj, timp ce în judeţul Sălaj se înregistrează sub 9% din total. Conform datelor finale, judeţul Cluj se situează pe locul 4 la nivel naţional, cu o populaţie de 691.106 locuitori, după Municipiul Bucureşti (1.883.425), judeţul Iaşi (772.348) şi judeţul Prahova (cu 762.886 de locuitori).

33

Datele finale ale Recensământului din 2011 indică o scădere în timp a populaţiei la nivel regional, cifrele din 2011 indicând un total de 94,9% din populaţia declarată la recensământul anului 2002. Procentual, cea mai drastică scădere se înregistrează în judeţul Sălaj, de 9,5%, în timp ce în judeţul Cluj populaţia a scăzut cu doar 1,7%.Densitatea populaţiei la nivel regional în 2011 era de 76,1 loc/km2, judeţul cu cea mai mică densitate fiind Bistriţa-Năsăud (53,5 loc/km2), în timp ce densitatea cea mai mare se înregistra în judeţul Cluj (103,6 loc/km2).(2)

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2011 (recensământ), indică faptul că populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani și 20-24 ani (segmentul de populație relevant pentru ÎPT), reprezintă 5,81% respectiv 7,51% din populația regiunii. Demn de menționat este faptul că populația din segmentul 0-9 ani reprezintă 10,65%, în creștere față de situația relevată de recensământul din 2011. Procentul vârstnicilor, cei peste 65 de ani, este de 15,11%, și este în creștere în toate județele regiunii. Comparativ cu media națională (16,14%) regiunea Nord-Vest are cu 1 % mai puțin. La nivelul Regiunii Nord-Vest se constată că în fiecare din cele 6 județe procentul populației din grupa de vârstă 30-64 ani este cel mai ridicat raportat la populația fiecărui județ. Un procent semnificativ din populația fiecărui județ  îl reprezintă grupa de vârstă peste 65 de ani, care este într-o continuă creștere.