Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în orașe  a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul rural, totuși semnificativă.

Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și tehnic (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), în perioada 2008-2016, situația se prezintă astfel:

               Grupa de vârstă 10-14 ani – la nivelul regiunii, asistăm la o descreștere a populației (-2,38%)  adică 2.305 persoane.

Grupa de vârstă 15-19 ani – se înregistrează o semnificativă și îngrijorătoare scădere a populației, cu 32.092 persoane (-24,48%).

Grupa de vârstă  20-24 de ani  – scăderea înregistrată la nivelul regiunii a fost de (-28,13%) adică 42.866 persoane.

Fenomenul de îmbătrânire este accentuat în regiune, și trebuie luat în considerare în procesul de planificare a ofertei, analizând pe sectoare procentul de persoane active care vor ieși în pensie în următoarea perioadă, cu efecte majore în ceea ce privește forța de muncă calificată și ocupată.

Din 1990, populaţia regiunii a scăzut constant, de la 2.201.717 locuitori, la 1. 828.313 locuitori în 2011, ca urmare a unei rate negative a natalităţii şi emigraţiei externe a populaţiei din regiune.

Regiunea se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică, efectele sale în viaţa economică şi socială urmând să fie resimţite după anul 2005, când în populaţia în vârstă aptă de muncă vor intra generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.

Populația regiunii, inclusiv populația de vârstă școlară este afectată de fenomenul de emigrare temporară, cu influențe asupra ofertei de calificări la nivel regional. Diminuarea numărului de elevi, implicit diminuarea claselor din oferta regiunii are drept efect limitarea diversificării calificărilor. În cazul numărului mai mic de clase propuse, nu se va putea asigura acoperirea nevoilor de calificări și domenii de calificare  în fiecare județ. Această situație va influența în mod negativ posibilitățile de adecvare a ofertei la cererea angajatorilor, în primul rând în ceea ce privește includerea de noi calificări profesionale în ofertă.

Pentru populația de etnie romă sunt necesare trasee de formare profesională de tip „a doua șansă„ având în vedere nivelul de educație și analfabetism înregistrate.

Ținând cont de evoluția fenomenelor demografice, caracterizată prin valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi de înaintarea în vârstă a generaţiilor, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice.

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște, în perioada 2011-2060, o scădere semnificativă de 1621,8 mii persoane în varianta cu migrație externă și de 1530,2 mii persoane în varianta fără migrație externă. Corespunzător şi ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de la 15,9% (2011) la 12,1%-12,5% (2060).

Ponderea populației din grupa mare de vârstă 15 – 64 ani va înregistra  o scădere  de la 68%  în 2011, în ambele cazuri, la 61,2% (în varianta cu migrație externă) și la 61,3% (în varianta fără migrație externă) în anul 2060, cu efecte dificil de previzionat și contracarat în ceea ce privește forța de muncă activă, rata de ocupare și fenomenul de îmbătrânire al populației.