Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011 15,9 % (3190 mii persoane) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 12,1%(1568 mii persoane) în anul 2060.Aparent scăderea procentuală nu pare deosebit de mare dar raportat la populația totală a României scăderea acesteia va fi foarte accentuată de la 20122 mii locuitori în 2011 la 12947 mii locuitori în 2060.

Fenomenul de îmbătrânire demografică (populația în vârstă de peste 65 de ani va reprezenta 19,7% până în 2030, din populația totală) conduce la: nevoi sporite de personal calificat – asistenţă socială şi medicală; nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală).

34

Populaţia urbană la nivel regional este preponderent feminină (52,19%), la fel şi în mediul rural (50,52%), situaţie întâlnită în toate cele 6 judeţe ale regiunii. Ponderea semnificativă a populaţiei feminine reclamă următoarele activităţi: din partea ofertei de pregătire – calificările dorite de populaţia feminină; programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie (ex. pentru mamele care participă la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul şcolii pe parcursul orelor de curs).

Analizând grupele de vârstă relevante pentru învățământul profesional și tehnic în contextul mediului rezidențial se constată diferențe majore la comparația făcută între grupe:

  • grupa de vârstă 10-14 ani – majoritatea persoanelor aparținând acestei grupe de vârstă trăiesc în mediul rural. Asistăm la o scădere a populației regiunii în intervalul 2008-2016 cu 2,56% în mediul urban și 3,92% în mediul rural.
  • grupa de vârstă 15-19 ani – urmărind trendul grupei de vârstă în perioada 2008-2016 se constată că numărul persoanelor  din mediul urban depășea pe cel din mediul rural în intervalul 2008-2010, raportul inversându-se în ultima parte a intervalului.
  • grupa de vârstă 20-24 ani – în perioada supusă analizei se constată că majoritate populației din grupa de vârstă locuiește în mediul urban. Anul 2016 aduce o usoară creștere în mediul rural, astfel că populația din mediul rural depășește pe cea din mediul urban.