PRAI

/PRAI

Învăţământul profesional și tehnic în cifre

By | August 30th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|

Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2017 s-a constatat că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală care a devenit semnificativă în 2017. Regiunea Nord-Vest se situează pe locul [...]

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii previzionale naţionale

By | August 28th, 2019|Categories: Design, Noutati, PRAI, Statistici|

Proiecțiile cererii potențiale indică un trend descendent pe întreg orizontul de previziune, în scenariul pesimist. Astfel, proiecțiile cererii înlocuite se previzionează că vor scădea cu cca 5%, iar cele pentru cererea potențială cu 6%. Proiecțiile în cazul scenariului moderat pun în evidență creșteri ale cererii potențiale în special începând cu anul 2013, astfel că la sfârșitul [...]

Piaţa muncii la nivel regional

By | August 22nd, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri vârstă. În 2015, în Regiunea Nord-Vest  rata de ocupare a populaţiei cu vârsa de muncă (15-64 ani) a fost de 63,4 %, iar rata şomajului BIM de 4,6%. Nivelul ratei [...]

Economia regiunii Nord Vest

By | August 19th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|

La  sfîrșitul anului 2008,în zonă, erau înregistrate, la nivel regional, un număr de 80446  unități locale active, număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 64185 unități locative în anul 2011, datorita  crizei economice care a afectat și țara noastră. Începând cu anul 2012 sirtuația începe să se redreseze, ajungând în 2015 la [...]

Viitorul populației în zona Nord Vest a țării

By | August 14th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|

Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011 15,9 % (3190 mii persoane) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 12,1%(1568 mii persoane) în anul 2060.Aparent scăderea procentuală nu pare deosebit de mare dar raportat la populația totală a României scăderea acesteia va fi [...]

Nivelul de trai al populației din zona Nord Vest

By | August 9th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|

Rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea în total populație a persoanelor în stare de deprivare materială severă, adică a persoanelor in vârstă de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare nu își pot permite cel puțin patru dintre următoarele situații: - achitarea la timp, fără restanțe a unor utilități și a altor obligații curente; [...]

Statistica recensământului populaţiei în regiunea Nord Vest

By | August 5th, 2019|Categories: Creative, Noutati, PRAI, Statistici|

Populaţia Regiunii Nord-Vest este, conform datelor finale de la Recensământul din 2011, de 2.600.132 de locuitori, situându-se pe locul 3 între regiunile României (după Nord-Est şi Sud-Muntenia). Procentual, populaţia regiunii reprezenta 12,92% din populaţia României (20.121.641 de locuitori). Peste 25% din populaţia regiunii se regăseşte în judeţul Cluj, timp ce în judeţul Sălaj se înregistrează sub [...]

Evoluția demografică în regiunea Vest

By | May 31st, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , |

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în orașe  a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul rural, totuși semnificativă. Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și [...]

Rezultatele obținute la testele PISA la nivel național

By | May 27th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , |

Testările PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire/lectură, matematică și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, [...]

Rata abandonului școlar în regiunea NE, Moldova

By | May 22nd, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , |

Analiza ratei abandonului școlar pentru ÎPT la nivelul județelor regiunii Nord-Est, pentru anul școlar 2014-2015, indică cea mai mică valoare în județul Neamț 3,1% urmat de județele Suceava 3,2%, Iași 3,6%, Bacău 3,9%, Botoșani 4,2% și județul Vaslui 4,5% în care se constată cea mai mare rată. În anul 2015 regiunea Nord-Est are cea mai mare [...]