infraed

/infraed

About infraed

This author has not yet filled in any details.
So far infraed has created 58 blog entries.

Evoluția demografică în regiunea Vest

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în orașe  a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la aceste servicii pentru populația din mediul rural, totuși semnificativă. Din analiza grupelor de vârstă ale populației relevante pentru învățământul profesional și [...]

Rezultatele obținute la testele PISA la nivel național

Testările PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire/lectură, matematică și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, [...]

Rata abandonului școlar în regiunea NE, Moldova

Analiza ratei abandonului școlar pentru ÎPT la nivelul județelor regiunii Nord-Est, pentru anul școlar 2014-2015, indică cea mai mică valoare în județul Neamț 3,1% urmat de județele Suceava 3,2%, Iași 3,6%, Bacău 3,9%, Botoșani 4,2% și județul Vaslui 4,5% în care se constată cea mai mare rată. În anul 2015 regiunea Nord-Est are cea mai mare [...]

Cele mai populare calificări profesionale în ÎPT

Pentru anul școlar 2018-2019, în regiunea Nord – Est, au fost propuse pentru clasa a IX-a liceu și învățământ profesional zi un număr de 20.073 locuri, din care pentru învățământ profesional 8.369 locuri (ceea ce reprezintă 41,69%, în creștere față de anul anterior). Din total elevi învățământ profesional la forma de învățământ dual s-au solicitat, de [...]

Evoluția învățământului postliceal în Moldova

Învățământul postliceal a câștigat teren în ultimii 10 ani în defavoarea școlilor de maiștrii care au înregistrat o scădere semnificativa, de exemplu județul Botoșani nu a școlarizat nici o clasă în intervalul 2005-2017. Operatorii economici solicită în continuare calificări pentru maiștri instructor dar un număr restrâns, de exemplu un maistru mecanic pentru întreținere echipamente din industria [...]

Organizarea de sesiuni de informare si seminarii regionale

În luna mai, eliberează-ți agenda şi pregăteşte-te pentru o serie de  16 cursuri şi seminarii regionale organizate de echipa INFRAED. Echipa Infraed revine cu subiecte noi adresate angajaților din domeniul educaţiei, experţi MEN, ISJ şi CNDIPT şi te aşteaptă în luna mai cu 16 cursuri şi seminarii în următoarele oraşe: Bucureşti, Iaşi, Buşteni, Predeal, Constantă, Băile [...]

Învăţământul profesional şi tehnic din regiune

Analiza populației școlare pe vârste, nivele de educație, medii de rezidență și sexe ne arată că  populaţia tânără, categoria 0-14 ani, va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2011-2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de [...]

Rata de incidență a șomajului în regiune NE, Moldova

La nivelul regiunii Nord - Est în 2016 numărul șomerilor era de 49 mii persoane, ceea ce reprezintă 9,2% din total șomeri înregistrați în România. În anul 2015, la nivelul regiunii Nord – Est, situația populației după participarea la activitatea economică era următoarea :populația activă civilă – 1.194,3 mii persoane, a scăzut în perioada 2016 - [...]

Statistica ocupațională în regiune NE, Moldova

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est are o populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare procent din țară ) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel mai mic procent pe țară), date [...]

Regiunea Vest – profil economic

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB pentru patru ramuri: Industrie extractivă Administrație publică și aparare Activități profesionale, științifice și tehnice Asistență socială Pe sectoare mari de activitate, în perioada 2008-2014, la nivel regional se detaşează sectorul Industriei extractive, urmat de Comerț [...]