infraed

/infraed

About infraed

This author has not yet filled in any details.
So far infraed has created 65 blog entries.

Evoluția demografică în regiunea Nord Est

Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în anul  2011, arată că regiunea Nord - Est avea la acel moment o populație de 3.302.217 de persoane, reprezentând 16,41% din totalul populației României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 372.150 persoane față de anul 2002 (penultimul recensământ) constatându-se o scădere cu 9,96% [...]

Progresul ÎPT în zona capitalei

La nivelul regiunii București Ilfov, în învăţământul primar, numărul elevilor a crescut considerabil cu 55,91% de la 66.903 elevi în anul şcolar 2007-2008 la 104.311 elevi în anul şcolar 2016-2017. Această creştere va afecta pe viitor şi învăţământul profesional şi tehnic din regiune care se aşteaptă a se consolida, în special datorită solicitărilor directe venite din [...]

Evoluția somajului în România, regiunea București – Ilfov

În anul 2016, numărul şomerilor înregistraţi, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Baza de date TEMPO), era la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov de 20.581 persoane, din care 18.619 persoane în capitală şi 1.962 în judeţul Ilfov. Numărul şomerilor din regiune reprezintă 4,92% din numărul şomerilor înregistraţi la nivel naţional. În ceea ce priveşte evoluţia [...]

Populația activă și rata șomajului în zona București – Ilfov

Populaţia ocupată civilă creşte la 1360,3 mii persoane în anul 2016 faţă de 1274,7 mii persoane în anul 2015, înregistrând o valoare mai mare decât cea înregistrată în anul 2002 (906,4 mii persoane). Şomerii înregistraţi la agenţiile de ocupare scad de la 25.261 persoane înregistrate în anul 2013 la 20581 persoane înregistrate în anul 2016. Acest [...]

Dinamica generală a firmelor din Regiunea București – Ilfov

Institutul Naţional de Statistică arată o evoluţie pozitivă a numărului de unităţi locale active, de la 126.554 în anul 2014 la 128.818 în anul 2015. Scăderea înregistrată de la 129.940 unităţi în anul 2008 la 108.764 unităţi în anul 2011, a început să se compenseze în condiţiile unei creşteri economice şi a ieşirii din criza economică [...]

Proiecţii demografice la nivelul anului 2060 în București

La nivel naţional, populaţia tânără scade pe viitor şi creşte ponderea persoanelor adulte şi vârstnice. Se preconizează creşterea ponderii persoane aflate în vârstă de peste 65 de ani de la 16,1% în anul 2011 la 26,7% în anul 2060. Mai jos este prezentată situaţia care se va înregistra la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov: Cu ajutorul proiecţiilor [...]

Demografia la nivelul Regiunii București – Ilfov

Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi aproximativ [...]

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT la nivelul regiunii Centru

Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional), învățământul profesional și tehnic are o pondere de 51,5% (16,5% în învățământul profesional + 35% în liceul tehnologic), puțin mai mare decât la nivel național (50,5%). Comparativ cu situția la nivel național, regiunea Centru se [...]

Evoluția populației școlare în regiunea Centru

La orizontul lui 2060, se prognozează reduceri însemnate ale populației școlare în paralel cu îmbătrânirea populației. Cele mai afectate vor fi efectivele din grupele de vârstă 7-14 ani: reducere cu  22,5 % până în 2030, respectiv cu 49,4% până în 2060 și din grupa de vârstă15 -24 ani: reducere cu 19,1% până în 2030, respectiv cu [...]

Piața muncii și rata șomajului în zonă

Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane în 2016, reprezentând 11% din populaţia ocupată a României. Populația ocupată a regiunii a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2002-2009, urmată de o scădere în anii crizei economice 2009-2011. Începând cu anul 2012 se conturează de o tendință de creștere [...]