La nivelul regiunii București Ilfov, în învăţământul primar, numărul elevilor a crescut considerabil cu 55,91% de la 66.903 elevi în anul şcolar 2007-2008 la 104.311 elevi în anul şcolar 2016-2017. Această creştere va afecta pe viitor şi învăţământul profesional şi tehnic din regiune care se aşteaptă a se consolida, în special datorită solicitărilor directe venite din ce în ce mai mult din partea operatorilor economici.
Creşterea se resimte şi la nivelul judeţului Ilfov cu 56,17% de la 12.166 elevi în anul şcolar 2007-2008 la 19.000 elevi în anul şcolar 2016-2017. Cea mai accentuată creştere din punct de vedere numeric, cu 30.574 elevi, se înregistrează în municipiului Bucureşti, ceea ce reprezintă 55,86%.

Cuprinderea în învăţământul liceal tehnologic și în învățământul profesional în regiunea Bucureşti Ilfov a urmat un trend descrescător în perioada 2004-2017, pe parcursul a 13 ani şcolari, aceasta scăzând dramatic de la 50,3% în anul şcolar 2004-2005 la 34,9% în anul şcolar 2016-2017.

27

Elevii din regiunea Bucureşti Ilfov, îndrumaţi de părinţii acestora, optează în fiecare an şcolar către clase cu profil teoretic, acest lucru ducând la o scădere accentuată a numărului de locuri ocupate în învăţământul profesional şi învăţământul liceal tehnologic. Indiferent de eforturile depuse pentru promovarea imaginii învăţământului profesional şi tehnic, atât de liceele de profil, precum şi de reprezentanţii operatorilor economici sau a inspectoratului şcolar, durata mai mare cu cel puţin o lună a anului şcolar faţă de învăţământul teoretic face ca elevii să nu opteze pentru aceste forme de învăţământ. O altă cauză pentru ne alegerea acestui traseu profesional este dorinţa elevilor din regiune de a continua studiile în învăţământul superior şi acest lucru conduce la alegerea unui traseu teoretic care este considerat cel mai oportun pentru a putea continua în universitate. La nivel național, ponderea IPT în total elevi înscriși în învățământul liceal și profesional a avut o evoluție diferită de-a lungul perioadei de analiză. În intervalul 2004-2008 trendul a fost ușor crescător (de la 59,9% la 60,3%), pentru ca în perioada următoare, până în 2016-2017 să scadă în mod continuu, până la 49,49%.