În anul 2016, numărul şomerilor înregistraţi, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Baza de date TEMPO), era la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov de 20.581 persoane, din care 18.619 persoane în capitală şi 1.962 în judeţul Ilfov. Numărul şomerilor din regiune reprezintă 4,92% din numărul şomerilor înregistraţi la nivel naţional.
26În ceea ce priveşte evoluţia şomerilor înregistraţi pe nivele de educaţie, se poate observa creşterea semnificativă la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov a celor cu pregătire universitară, de la 8,0% în anul 2007 la 21% în anul 2016. Cea mai mare valoare înregistrată în perioada analizată la această categorie este în anul 2013, când această valoare era de 23,6%. Se observă, totuşi, o uşoară scădere de 0,7% în anul 2016 faţă de anul 2015, când se înregistra 21,7%. Ponderea înregistrată la nivel regional este cu 16,9% mai mare faţă de cea de la nivel naţional, fiind foarte diferită între componentele regiunii: în judeţul Ilfov ponderea este de 5,4%, iar în municipiul Bucureşti, ponderea este de 22,7%.
În ceea ce priveşte şomerii cu nivel de educaţie liceal şi postliceal, ponderea acestora din totalul şomerilor înregistraţi la nivel regional înregistrează fluctuaţii în intervalul studiat, crescând cu 7,6% faţă de anul 2007, ajungând la 33,4% în anul 2016. Ponderea de la nivel regional este dublă faţă de cea de la nivel naţional (16,2%), mai mare în capitală (34,5%) şi mai mică la nivelul judeţului Ilfov (22,5%). La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov, în anul 2016, ponderea acestor şomeri este cu 34% mai mică decât cea de la nivel naţional (79,6%), fiind apropiată de cea de la nivel naţional în judeţul Ilfov (72,1%) şi mult mai mică în capitală (42,8%).