Populaţia ocupată civilă creşte la 1360,3 mii persoane în anul 2016 faţă de 1274,7 mii persoane în anul 2015, înregistrând o valoare mai mare decât cea înregistrată în anul 2002 (906,4 mii persoane). Şomerii înregistraţi la agenţiile de ocupare scad de la 25.261 persoane înregistrate în anul 2013 la 20581 persoane înregistrate în anul 2016. Acest indicator arată o scădere de 10.083 persoane şomere faţă de anul 2002.
Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă este în scădere considerabilă de la 248,2 mii persoane înregistrate în anul 2013 la 164,5 mii persoane înregistrate în anul 2016, aproape o treime faţă de numărul de 473,8 mii persoane înregistrate în anul 2002.
Îngrijorătoare este rata şomajului de lungă durată pentru tineri. Incidenţa şomajului de lungă durată pentru tineri deși înregistrează cea mai mică valoare la nivelul regiuni Bucureşti Ilfov faţă de restul regiunilor din ţară, respectiv de 38,7% în anul 2014, în scădere de la 40,7% în anul 2013, mai mică pentru bărbaţi (35,7%), faţă de femei (41,8%), mai mare în rural (85,2%), faţă de urban (35,7%) reprezintă un fenomen îngrijorător.

constructii_13124400
La nivelul regiunii, ponderea populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei naţionale este împărţită astfel:

Agricultură, silvicultură şi pescuit – în anul 2016 ponderea este de 2%, rămânând aproape constantă din anul 2008, cu mici variaţii pe parcursul anilor; ponderea înregistrată la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov este nesemnificativă faţă de cea înregistrată la nivel naţional de 20,8% în anul 2016;
– ponderea înregistrată pentru judeţul Ilfov este de 13,3%, în scădere cu 3% faţă de anul 2015 (16,3%);
– pentru capitală ponderea este de 0,2% în anul 2016, constantă faţă de anul anterior, însă numărul persoanelor scăzând uşor de la 2,7 mii persoane în anul 2015 la 2,4 mii persoane în anul 2016;

Industrie – în anul 2016 ponderea este de 14,4%, în scădere faţă de anul 2008, când s-a înregistrat cea mai mare valoare din perioada analizată, de 16,2%; această pondere este mai mică cu 9,1% decât cea înregistrată la nivel naţional în anul 2016 (23,5%);
– cea mai mare valoare din acest sector economic se înregistrează pentru Industria prelucrătoare, 11,7% în anul 2016, în creştere cu 0,1% faţă de anul 2015, însă în scădere cu 1,7% faţă de anul 2008);
– pentru judeţul Ilfov creşte cu 0,3% în anul 2016 (21,5%%) faţă de anul precedent;
– pentru capitală scade cu 0,3% în anul 2016 (10,2%) faţă de anul precedent;

Construcţii – în anul 2016 ponderea este de 11,7%, în scădere faţă de anii 2008 şi 2010, în care s-au înregistrat cele mai mari ponderi de 12,8%; ponderea este egală cu ponderea înregistrată la nivel naţional în anul 2016;
– ponderea pentru judeţul Ilfov este în anul 2016 de 5,6%, în creştere cu 0,6% faţă de 2015, în scădere cu 0,3% faţă de anul 2008; în valori absolute, anul 2016 reprezintă anul cu cel mai mare număr de persoane ce reprezintă populaţia ocupată civilă din perioada analizată (10,8 mii persoane);
– pentru capitală se observă o creştere în anul 2016 la 12,7% faţă de anul 2015 (12,6%) şi în scădere faţă de anul 2010 (13,9%), când s-a înregistrat cea mai mare pondere a populaţiei ocupate civile; în valori absolute, numărul persoanelor creşte cu 10,3 mii persoane în anul 2016 faţă de 138,7 mii persoane înregistrate în anul 2015;

Servicii – în anul 2016 ponderea este de 71,9%, în creştere faţă de anul 2015 şi cu cea mai mare valoare în perioada 2008-2016; ponderea este considerabil mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional, de 47,5% în anul 2016;
– cea mai mare pondere se înregistrează la comerţ cu ridicată şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (18,9%), mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional, de 14,7% în anul 2016;
–  sectorul Servicii înregistrează o creştere uşoară la nivelul judeţului Ilfov de la 54,6% în anul 2015 la 56,7% în anul 2016, cele mai relevante activităţi fiind Comerţul cu ridicată şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (22%), Transportul şi depozitarea (8,3%), Activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (6%);
– pentru capitală, Serviciile sunt în creştere şi ca pondere, cu 0,3% (74,3 în 2016, faţă de 74% în 2015), dar şi în valori absolute cu 59,3 mii persoane în anul 2016 (872,9 mii persoane) faţă de anul 2015; detalierea pe activităţi ale economiei ne arată că cele mai importante în anul 2016 sunt: Comerţul cu ridicată şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (18,4%, 216,5 mii persoane, în creştere cu 7,8 mii persoane faţă de anul 2015), Activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (10%, 117,1 mii persoane, în creştere cu 19,2 mii persoane faţă de anul 2015), Informaţii şi comunicaţii (7,6%, 89,6 mii persoane, în creştere cu 7 mii persoane faţă de anul 2015).