Institutul Naţional de Statistică arată o evoluţie pozitivă a numărului de unităţi locale active, de la 126.554 în anul 2014 la 128.818 în anul 2015. Scăderea înregistrată de la 129.940 unităţi în anul 2008 la 108.764 unităţi în anul 2011, a început să se compenseze în condiţiile unei creşteri economice şi a ieşirii din criza economică şi financiară.24

La nivelul regiunii, cele mai mari investiţii brute precum şi cea mai mare dinamică s-au înregistrat în Construcţii (21.165 mil. lei), urmată de Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport) (7.538 mil. lei).
Avem de remarcat totuşi că valoarea investiţiile brute ale unităţilor locale active din Învăţământ (73 mil. lei), precum şi din Sănătate şi asistenţă socială (387 mil. lei) la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov a înregistrat o creştere în anul 2015 faţă de anul precedent.
La nivel naţional, ponderea forţei de muncă din întreprinderi active nou create cu capital străin a atins un vârf de 27,1% din totalul forţei de muncă în anul 2009, a scăzut ulterior până la 13,9% în anii 2011 şi 2012, după care, a avut un trend crescător, ajungând la 18,2% în anul 2014, scăzând apoi la 13,7% în anul 2015.

25Regiunea Bucureşti Ilfov a înregistrat cea mai mare pondere a forţei de muncă din întreprinderi active nou create cu capital străin în anul 2014, ajungând la 34,6%, scăzând în anul 2015 la 18,8%. Indiferent de efectele crizei economice, regiunea Bucureşti Ilfov rămâne una de interes pentru investitorii străini.
Din punctul de vedere al profilului educaţional al întreprinzătorilor, din datele furnizate de Institutul Naţional de statistică, se poate observa că în anul 2015, regiunea Bucureşti Ilfov are un procent de 70,4% dintre manageri cu studii liceale şi universitare, spre deosebire de celelalte regiuni ale ţării care au nivel de instruire mai mic. Regiunea se mai poate compara cu regiunea Nord Vest – 61,8% şi cu regiunea Sud Est – 57,5%.
Distribuţia în cadrul regiunii a managerilor cu un anumit nivel de instruire ne arată că numărul întreprinzătorilor este aproape nul pentru cei care au studii primare, de 8,9% cu studii vocaţionale, 19,7% cu studii gimnaziale, toate aceste procente fiind mai mici decât cele înregistrate la nivel naţional.