La nivel naţional, populaţia tânără scade pe viitor şi creşte ponderea persoanelor adulte şi vârstnice. Se preconizează creşterea ponderii persoane aflate în vârstă de peste 65 de ani de la 16,1% în anul 2011 la 26,7% în anul 2060.
Mai jos este prezentată situaţia care se va înregistra la nivelul regiunii Bucureşti Ilfov:

23

Cu ajutorul proiecţiilor realizate de INS, putem realiza o estimare brută a evoluţiilor la orizontul anului 2030 şi 2060. Astfel, regiunea Bucureşti-Ilfov va cunoaşte o scădere până în anul 2060, extrem de importantă de cca. 36% a populaţiei şcolare 0-23 de ani şi o scădere de cca 32,5% a populaţiei şcolare 11-23 de ani. Populaţia şcolară din segmentul de vârstă 15-23 ani scade la orizontul anului 2060 cu cca 16,3%, dar, populaţia în vârstă de muncă se va menţine la nivele relativ constante în viitorul apropiat, evoluţiile grupei de vârstă 15-25 neafectând şi evoluţiile pe termen mediu şi scurt ale populaţiei în vârstă de muncă.
Populaţia de vârstă şcolară pare să aibă, faţă de previziunile anului 2030, un trend descrescător pentru grupele de vârstă 0-2 ani (cu 1.425 persoane), 3-5 ani (cu 15.114 persoane), 6-10 ani (cu 3.149 persoane), 19-23 ani (cu 15.042 persoane) şi un trend crescător pentru grupele de vârstă 11-14 ani (cu 19.130 persoane), 15-18 ani (cu 23.551 persoane). Faţă de previziunile anului 2060, pentru toate grupele de vârstă se preconizează un declin extrem de consistent, astfel: la grupele de vârstă 6-10 ani cu 38.398 persoane, la 11-14 ani cu 13.184 persoane, la 15-18 ani cu 11.479 persoane şi la 19-23 ani cu 81.610 persoane.
Proiecţiile privind structură pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă. Astfel, se recomandă conştientizarea unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de oportunitatea de a se implica în programe de formare profesională pentru adulţi.
Creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani conduce la următoarele recomandări: creşterea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală.
La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. În acelaşi timp, ne confruntăm şi cu o migraţie destul de puternică a persoanelor tinere care vin către Bucureşti, în detrimentul judeţului Ilfov sau al judeţelor limitrofe capitalei. Există un deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.), dar şi de tineri lucrători cu diverse calificări profesionale căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.).