Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi aproximativ 17,34% din populaţia urbană a ţării.

21Populaţia judeţului Ilfov (388.738 locuitori) reprezintă numai 17,1% din totalul regional, respectiv 1,93% din populaţia totală a României, acesta fiind situat în categoria judeţelor mici ale ţării cu o densitate de aproximativ 245 locuitori/km2. La nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, deşi mică din punct de vedere geografic, populaţia reprezintă un procent de 11,3% din populaţia ţării, lucru confirmat şi de faptul că municipiul Bucureşti constituie o mare atracţie pentru toţi locuitorii României.
În anul 2011, conform recensământului populaţiei, se poate observa, comparativ cu media în Uniunea Europeană (UE-27), că grupa de vârstă 0-14 ani are ponderi ceva mai scăzute (13,24%) atât la nivel naţional (15,85%), cât şi în majoritatea regiunilor (cu excepţia Regiunii Nord – Est). La nivelul regiunii, în grupa de vârstă 15-19 ani (care formează grupul ţintă principal pentru ÎPT) ponderea este de 4,11%, mai scăzută cu 1,4% faţă de cea înregistrată la nivel naţional.

Regiunea are o populaţie majoritar urbană (90,24%), rezidenţii din mediul rural fiind, în fapt, rezidenţi ai unui rural situat în exclusivitate în judeţul Ilfov. Media națională este de 53,97% populație urbană. Populaţia regiunii reprezintă 19,36% din populaţia României. Întreaga regiune Bucureşti-Ilfov se clasifică ca o ZONĂ URBANĂ . Este o regiune atipică faţă de celelalte regiuni ale ţării, având numai două componente, dintre care una o reprezintă capitala ţării; are o întindere mică, dar cu un număr mare de populaţie stabilă.
Totuşi, există o scădere a ponderii persoanelor din cele trei grupe de vârstă (10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani) care sunt înregistrate în mediul urban, pe perioada 2008-2015. Acest lucru poate avea drept cauză mobilitatea cetăţenilor care au început să aleagă să locuiască în afara municipiului Bucureşti, astfel, alegând localităţile limitrofe capitalei. Însă, de cele mai multe ori, copiii acestora studiază tot în capitală, efort care trebuie susţinut prin asigurarea unei infrastructuri adecvate de transport. 22Din punct de vedere al componenţei etnice, rezultatele recensământului populaţiei din octombrie 2011 arată că populaţia regiunii Bucureşti-Ilfov are următoarea structură: români – 86,30%; romi – 1,74%; maghiari – 0,16%; turci – 0,13%; chinezi – 0,08%; germani – 0,06%; evrei – 0,06%; alte etnii – 0,35%. De remarcat că pentru un procent de 10,91% nu există date despre etnia de care aparţin.

Comunitatea rromă reprezintă cel mai mare grup minoritar din regiune, numărând 15.634 persoane în judeţul Ilfov şi 23.973 persoane în Bucureşti. Majoritatea rromilor sunt localizaţi în câteva zone ale sectoarelor 1, 2 şi 5, în centrul istoric al capitalei şi în 13 localităţi din Ilfov.