Uncategorized

/Uncategorized

Statistica ocupațională în regiune NE, Moldova

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est are o populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare procent din țară ) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel mai mic procent pe țară), date [...]

Demografia la nivelul Regiunii București – Ilfov

Populaţia regiunii Bucureşti Ilfov, de 2.272.163 locuitori în anul 2011, este distribuită invers proporţional cu dimensiunea celor două entităţi administrative. Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România (cu o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), populaţia sa (1.883.425 locuitori) reprezentând circa 82,9% din populaţia regiunii, respectiv, 9,36% din populaţia totală a României şi aproximativ [...]

Rezultatele proiectului Infraed

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale  - INFRAED selectat în cadrul Programului Operaționale Capacitate Administrativă  cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European și implementat de către  echipa CNDIPT intră în perioada finală de implementare și astfel apar o serie de livrabile rezultate în urma implementării [...]

Ofetele de muncă din Regiunea Sud Muntenia

În anul 2016, în regiunea Sud Muntenia, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 7949, în creștere cu 1422 locuri de muncă vacante (21,8%) față de anul anterior. Cele mai ridicate valori s-au înregistrat în industria prelucrătoare (35,6% din numărul total al locurilor de muncă vacante), sănătate și asistență socială (22,6% din numărul total al locurilor de muncă [...]

Măsuri active pentru NEETs în regiunea Sud Muntenia

Repartizarea pe nivele de educație relevă că, preponderente în numărul total al șomerilor înregistrați, în 2016, în regiunea Sud Muntenia, erau persoanele cu nivel de educație primar, gimnazial si profesional (84,8%) comparativ cu ponderea persoanelor cu nivel de educație liceal și postliceal (13%) și cu nivel de educație universitar (2,2%). Față de anii anteriori se constată [...]

Compendiumului de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional și tehnic – Povești de succes

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul celei de-a doua ediții a Compendiumului de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional și tehnic – Povești de succes, elaborat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education [...]

Pilonii strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 strategii dezvoltate de Ministerul Educației Naționale prin Cadrul strategic al educaţiei şi formării profesionale asigurând pe termen scurt cadrul general pentru alocarea fondurilor europene în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin cele 4 strategii naționale și propune o viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării [...]

S-a definitivat Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016-2025

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) detaliază planificarea strategică  a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT), are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. În documentele si anexele atașate se trece în revistă obiectivul major al planificării strategice a IPT, [...]

GIS – Instrumentul informatic geo-spațial digitalizat de cartografiere a infrastructurii educaționale

Trăim într-o societate aflată în continua schimbare și dezvoltare tehnologică!! Aproape orice aspect al vieții noastre depinde într-o formă sau alta de tehnologie. Suntem zilnic bombardați cu zeci de mesaje privind existența unor aplicații care ne pot ajuta să ne planificăm activitatea, să evităm zonele aglomerate în trafic, etc. Totodată, se constată că întreaga societate (indifferent [...]