Legislatie

/Legislatie

Infrastructura educaţională în regiunea Oltenia

By | January 10th, 2019|Categories: Legislatie, Noutati, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Infrastructura educaţională constituie un element vital ale mediilor de învăţare din şcoli şi universităţi. Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. Studiile recente au arătat că elementele de mediu şi de proiectare ale infrastructurii şcolare [...]

Sondaj de opinie despre analiza funcțională a sistemului de educație și formare profesională din România

By | June 26th, 2018|Categories: Legislatie|Tags: , , |

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în calitate de beneficiar al contractului de finanțare SIPOCA 6 ”Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale  - INFRAED”, a semnat cu Banca Mondială la data de 30.03.2016 Acordul de prestări servicii rambursabile de consultanță cu privire la [...]

Pilonii strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

By | May 30th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati, Uncategorized|Tags: , , , |

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 strategii dezvoltate de Ministerul Educației Naționale prin Cadrul strategic al educaţiei şi formării profesionale asigurând pe termen scurt cadrul general pentru alocarea fondurilor europene în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin cele 4 strategii naționale și propune o viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării [...]

MEN a publicat spre consultare – Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023

By | May 29th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati|Tags: , , , |

  În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţională, a publicat pe site-ul www.edu.ro, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023.    

Rezultatele activității de consultare publică privind proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională

By | May 25th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati|Tags: , , , |

Proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională pentru perioada 2018-2023 a făcut obiectul unui proces de consultări publice cu părțile interesate.  Consultarea publică s-a realizat în cadrul a opt evenimente regionale, desfășurate în perioada martie - aprilie 2017  în cadrul proiectului INFRAED,  unde s-au aplicat chestionare online și au fost realizate interviuri cu personalul de conducere de la [...]