strategie

/Tag:strategie

Activități economice în regiunea Centru

By | January 18th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

În Regiunea Centru, în  anul 2015 erau înregistrate un număr de 59586 întreprinderi active și 61373 unități locale active. După o scădere drastică în perioada crizei economice 2009-2011, începând din 2012 a fost reluată creșterea numărului întreprinderilor active din regiune. Pe clase de mărime după numărul de salariaţi în anul 2015, 87,3% din totalul întreprinderilor active [...]

Infrastructura educaţională în regiunea Oltenia

By | January 10th, 2019|Categories: Legislatie, Noutati, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Infrastructura educaţională constituie un element vital ale mediilor de învăţare din şcoli şi universităţi. Rezultatele cercetărilor în domeniu sugerează că infrastructura de foarte bună calitate conduce la îmbunățățirea predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi reducerea abandonului şcolar, pe lângă alte beneficii. Studiile recente au arătat că elementele de mediu şi de proiectare ale infrastructurii şcolare [...]

Pilonii strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

By | May 30th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati, Uncategorized|Tags: , , , |

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 strategii dezvoltate de Ministerul Educației Naționale prin Cadrul strategic al educaţiei şi formării profesionale asigurând pe termen scurt cadrul general pentru alocarea fondurilor europene în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin cele 4 strategii naționale și propune o viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării [...]

Rezultatul consultărilor publice elaborarea proiectului de Strategie privind Infrastructura educațională

By | September 30th, 2016|Categories: Noutati|Tags: , , |

În perioada 12-17 septembrie 2016 o serie de sesiuni de informare și consultate cu diferite categorii de factori interesați, în cadrul cărora au fost supuse dezbaterii cele patru criterii generale propuse de echipa de proiect INFRAED și experții Bancii Mondiale pentru prioritizarea investițiilor pentru infrastructura educațională, respectiv – evoluția/presiunea demografică, nevoile instituțiilor de învățământ și formare [...]