Grupul țintă

0
personal MECS
0
personal CNDIPT
0
din consorţii regionale
0
personal din inspectorate
0
parteneri sociali

Despre proiect

Suntem bucuroși să vă putem spune mai multe despre proiectul implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional şi Tehnic: “Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale – INFRAED”, ce folosește asistență comunitară nerambursabilă, asigurată prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

InfraED se încadrează în Axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Desfășurat pe parcursul a 36 de luni și cu un buget de 18.447.065,73 lei, InfraEd își propune dezvoltarea și introducerea de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.

Evoluția demografică în regiunea Vest

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare [...]

Rezultatele obținute la testele PISA la nivel național

Testările PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: [...]

Rata abandonului școlar în regiunea NE, Moldova

Analiza ratei abandonului școlar pentru ÎPT la nivelul județelor regiunii Nord-Est, pentru anul școlar 2014-2015, [...]