Grupul țintă

0
personal MECS
0
personal CNDIPT
0
din consorţii regionale
0
personal din inspectorate
0
parteneri sociali

Despre proiect

Suntem bucuroși să vă putem spune mai multe despre proiectul implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional şi Tehnic: “Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale – INFRAED”, ce folosește asistență comunitară nerambursabilă, asigurată prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

InfraED se încadrează în Axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Desfășurat pe parcursul a 36 de luni și cu un buget de 18.447.065,73 lei, InfraEd își propune dezvoltarea și introducerea de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT la nivelul regiunii Centru

Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul [...]

Evoluția populației școlare în regiunea Centru

La orizontul lui 2060, se prognozează reduceri însemnate ale populației școlare în paralel cu îmbătrânirea [...]

Piața muncii și rata șomajului în zonă

Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane [...]