Activități

Nevoile grupului țintă vor fi soluţionate în cadrul activităţilor prevăzute prin livrarea de strategii, metodologii, analize, instrumente, precum şi prin derularea de activităţi de tipul reuniunilor de lucru, seminariilor, cursurilor de instruire.

Acțiuni destinate personalului Ministerului Educației și Cercetării Științifice:

 • A1 – Realizarea unei analize funcționale a sistemului de educație și formare profesională pe patru dimensiuni: cadrul de dezvoltare, structura organizațională, managementul financiar și managementul resurselor umane – rezultat asociat R1;
 • A2 – Realizarea unei strategii naționale privind infrastructura educațională care acoperă comprehensiv toate ciclurile de învățământ, strategie supusă unui amplu proces de consultare – rezultat asociat R2;
 • A3 -Realizarea unui sistem informațional geospațial al infrastructurii educaționale dezvoltat pentru asigurarea unui proces decizional pe baza unor date concrete – rezultat asociat R3;
 • A4 -Reglementări actualizate privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții educaționale în infrastructură (școli, grădinițe etc.) finanțate din fonduri publice – rezultat asociat R4;
 • A5 -Realizarea unui studiu de monitorizare privind implementarea intervențiilor în infrastructura educaţională (inclusiv prin programe, proiecte și acțiuni) în baza propunerilor formulate în strategia națională a infrastructurii în educație – rezultat asociat R5;
 • A6 – Personal din MECS instruit în folosirea sistemului informațional geospațial al infrastructurii educaționale, monitorizare și evaluare de politici, programe, proiecte ce includ infrastructură educațională – rezultat asociat R6;
 • A7 –  Actualizarea  platformei alegetidrumul.ro și dezvoltarea în cadrul acesteia a unui modul sumarizare și informare a oportunitățile de educaţie şi formare profesională prin ÎPT – rezultat asociat R7;
 • A8 – Revizuirea metodologiei de actualizare şi monitorizare anuală a documentelor de planificare strategică – PRAI –  rezultat asociat R8;
 • A9 – Organizarea de seminarii de instruire privind utilizarea documentelor de planificare strategică de la nivel regional -rezultat asociat R9;
 • A10 – Dezvoltarea unei campanii de informare şi publicitate pentru vizibilitatea proiectului – rezultat asociat R10;

Acțiuni destinate personalului CNDIPT:

 • Realizarea unei analize funcționale a sistemului de educație și formare profesională pe patru dimensiuni: cadrul de dezvoltare, structura organizațională, managementul financiar și managementul resurselor umane;
 • Realizarea unei strategii naționale privind infrastructura educațională care acoperă comprehensiv toate ciclurile de învățământ, strategie supusă unui amplu proces de consultare;
 • Un sistem informațional geospațial al infrastructurii educaționale dezvoltat pentru asigurarea unui proces decizional pe baza unor date concrete;
 • Reglementări actualizate privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții educaționale în infrastructură (școli, grădinițe etc.) finanțate din fonduri publice;
 • Studiu de monitorizare privind implementarea intervențiilor în infrastructura educaţională (inclusiv prin programe, proiecte și acțiuni) în baza propunerilor formulate în strategia națională a infrastructurii în educație;
 • Personal din CNDIPT instruit în folosirea sistemului informațional geospațial al infrastructurii educaționale, monitorizare și evaluare de politici, programe, proiecte ce includ infrastructură educațională;
 • Instrument de informare și consultare la dispoziția cetățenilor, companiilor și școlilor privind oportunitățile de educaţie şi formare profesională prin ÎPT (portal dedicat);
 • Seminarii de instruire privind utilizarea documentelor de planificare strategică de la nivel regional.

Acțiuni destinate personalului CNDIPT:

 • Realizarea unei analize funcționale a sistemului de educație și formare profesională pe patru dimensiuni: cadrul de dezvoltare, structura organizațională, managementul financiar și managementul resurselor umane;
 • Realizarea unei strategii naționale privind infrastructura educațională care acoperă comprehensiv toate ciclurile de învățământ, strategie supusă unui amplu proces de consultare;
 • Un sistem informațional geospațial al infrastructurii educaționale dezvoltat pentru asigurarea unui proces decizional pe baza unor date concrete;
 • Reglementări actualizate privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții educaționale în infrastructură (școli, grădinițe etc.) finanțate din fonduri publice;
 • Studiu de monitorizare privind implementarea intervențiilor în infrastructura educaţională (inclusiv prin programe, proiecte și acțiuni) în baza propunerilor formulate în strategia națională a infrastructurii în educație;
 • Personal din CNDIPT instruit în folosirea sistemului informațional geospațial al infrastructurii educaționale, monitorizare și evaluare de politici, programe, proiecte ce includ infrastructură educațională;
 • Instrument de informare și consultare la dispoziția cetățenilor, companiilor și școlilor privind oportunitățile de educaţie şi formare profesională prin ÎPT (portal dedicat);
 • Seminarii de instruire privind utilizarea documentelor de planificare strategică de la nivel regional.

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016-2025

Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) detaliază planificarea strategică  a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT), are caracter naţional şi este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.

În documentul si anexele atașate se trece în revistă obiectivul major al planificării strategice a IPT, ce constă în creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.

Scopul PRAI este de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2025.