pexels-photo-209204

PRAI sau Planul regional de acțiune pentru învățământ reprezintă un document de planificare strategică a nevoilor de formare care au drept scop îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de creştere a contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea regională, la orizontul anului 2020 şi în perspectiva anului 2025.

Planificarea strategică  a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) are caracter naţional şi are ca obiectiv major creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic şi a învăţământului superior la dezvoltarea unei economii competitive bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.

Raporturile PRAI la nivel național includ 8 Planuri regional de acțiune pentru învățământ care urmăresc evoluția la nivelul regiunilor de dezvoltare și cuprind analize și documente după cum urmează:

  • analiza contextului regional din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice;
  • analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza contextului regional;
  • priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la nivel regional definite în urma analizei capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza contextului regional;
  • contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională.

Cele 8 PRAI au fost elaborate acoperind regiunile de dezvoltare administrativ-teritoriale și  îmbunățind corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică în perspectiva anului 2025.

 

Accesați  mai jos lista completă a Planurilor Regionale de Acțiune pentru Învățământ actualizate la nivelul anului 2016:

Regiunea București Ilfov:

 

Accesați  mai jos lista completă a Planurilor Regionale de Acțiune pentru Învățământ actualizate la nivelul anului 2017:

 

 

Accesați  mai jos lista completă a Planurilor Regionale de Acțiune pentru Învățământ actualizate la nivelul anului 2018: