Noutăți

/Noutăți
3105, 2019

Evoluția demografică în regiunea Vest

Gradul de urbanizare a Regiunii Vest peste media națională înseamnă pentru IPT o mai mare concentrare în orașe  a unităților școlare care oferă servicii de educație și formare profesională, fiind necesar însă asigurarea accesului la [...]

2705, 2019

Rezultatele obținute la testele PISA la nivel național

Testările PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire/lectură, matematică și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al [...]

2205, 2019

Rata abandonului școlar în regiunea NE, Moldova

Analiza ratei abandonului școlar pentru ÎPT la nivelul județelor regiunii Nord-Est, pentru anul școlar 2014-2015, indică cea mai mică valoare în județul Neamț 3,1% urmat de județele Suceava 3,2%, Iași 3,6%, Bacău 3,9%, Botoșani 4,2% [...]

2005, 2019

Cele mai populare calificări profesionale în ÎPT

Pentru anul școlar 2018-2019, în regiunea Nord – Est, au fost propuse pentru clasa a IX-a liceu și învățământ profesional zi un număr de 20.073 locuri, din care pentru învățământ profesional 8.369 locuri (ceea ce [...]

1505, 2019

Evoluția învățământului postliceal în Moldova

Învățământul postliceal a câștigat teren în ultimii 10 ani în defavoarea școlilor de maiștrii care au înregistrat o scădere semnificativa, de exemplu județul Botoșani nu a școlarizat nici o clasă în intervalul 2005-2017. Operatorii economici [...]

1005, 2019

Organizarea de sesiuni de informare si seminarii regionale

În luna mai, eliberează-ți agenda şi pregăteşte-te pentru o serie de  16 cursuri şi seminarii regionale organizate de echipa INFRAED. Echipa Infraed revine cu subiecte noi adresate angajaților din domeniul educaţiei, experţi MEN, ISJ şi [...]