Noutăți

/Noutăți
3008, 2019

Învăţământul profesional și tehnic în cifre

Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2017 s-a constatat că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în [...]

2808, 2019

Prognoza cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu şi lung din Studii previzionale naţionale

Proiecțiile cererii potențiale indică un trend descendent pe întreg orizontul de previziune, în scenariul pesimist. Astfel, proiecțiile cererii înlocuite se previzionează că vor scădea cu cca 5%, iar cele pentru cererea potențială cu 6%. Proiecțiile [...]

2208, 2019

Piaţa muncii la nivel regional

Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri vârstă. În 2015, în Regiunea Nord-Vest  rata de ocupare [...]

1908, 2019

Economia regiunii Nord Vest

La  sfîrșitul anului 2008,în zonă, erau înregistrate, la nivel regional, un număr de 80446  unități locale active, număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 64185 unități locative în anul 2011, datorita  [...]

1408, 2019

Viitorul populației în zona Nord Vest a țării

Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară, grupa de vârstă 0-14 ani, reprezenta în 2011 15,9 % (3190 mii persoane) din totalul populației României, evoluția fiind descendentă, astfel că ea va reprezenta doar 12,1%(1568 mii persoane) [...]

908, 2019

Nivelul de trai al populației din zona Nord Vest

Rata deprivării materiale severe reprezintă ponderea în total populație a persoanelor în stare de deprivare materială severă, adică a persoanelor in vârstă de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare nu își pot [...]