Din datele statistice analizate pentru Regiunea Nord-Vest în perioada 2007-2017 s-a constatat că în toate regiunile de dezvoltare numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scăzut apoi dramatic în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală care a devenit semnificativă în 2017.

Regiunea Nord-Vest se situează pe locul al treilea după Regiunile Nord-Est(21699 de elevi) și Centru(13559 de  elevi) cu  13252 de elevi în învățământul profesional.

 

capture

Analiza pe județele regiunii situează în anul școlar 2016-2017, județul Bihor pe primul loc cu 2871 de elevi, urmat de județul Maramureș cu 2693 de elevi și județulCluj cu 2645 de elevi.Toate județele regiunii au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de elevi din învățământul profesional,mai alesîn ultimul an școlar 2016-2017.

Evoluţia ponderii pe sexe a elevilor din învăţământul profesional în Regiunea Nord-Vest este de 68% pentru populația școlară de sex masculin și 32% pentru cea de sex feminin, în anul școlar 2016-2017, comparativ cu valorile naționale care au fost de 69,5% respectiv 30,5%.

În perioada analizată, în toate județele ponderea populației școlare de sex masculin a fost mai ridicată situându-se la o medie de 65%, iar cea feminină a fost de 35%.Creșterea ofertei de școlarizare în învățământul profesional pentru  calificările din domeniul Mecanică, a făcut să scadă ponderea populației feminine din totalul locurilor alocate învățământului profesional.

Ponderea pe medii de rezidență este 86,1% pentru mediul urban și 13,9% pentru mediul rural, la nivelul regiunii. Județul Cluj(98,8%) are cea mai ridicată pondere a elevilor din învățământul profesional din mediul urban, iar jud.Sălaj cea mai ridicată din mediul rural (39,7%).