Grupul țintă

Grupul ţintă al proiectului este format din 481 de persoane şi cuprinde:

 • 30 persoane – personalul Ministerului Educației și Cercetării Științifice
 • 30 persoane – personalul CNDIPT
 • 48 de reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, membri în Consorţiile regionale
 • 126 persoane – personal din inspectoratele şcolare, altele decât cele menţionate mai sus
 • 247 parteneri sociali, membrii în Consorţiile regionale

Au fost identificate următoarele nevoi, acțiuni necesare pentru buna desfășurare a muncii celor 481 de persoane:

Pentru personalul Ministerului Educației și Cercetării Științifice:

 • Creşterea capacităţii de a elabora și fundamenta documentele de politici publice și proiecte de acte normative, de coordonare inter-instituțională, de monitorizare și evaluare a politicilor implementate;
 • Creşterea capacităţii de analiză în fundamentarea politicilor publice;
 • Creşterea capacităţii de reglementare, bazată pe un mecanism real de control;
 • Creşterea capacităţii de implementare a unor mecanisme de consultare publică care să stimuleze participarea factorilor interesați şi să conducă la creşterea contribuției acestor la îmbunătățirea calității deciziilor administrației publice;
 • Creşterea resurselor financiare pentru crearea mecanismelor și derularea proceselor de consultare sau de formare necesare elaborării unui cadru strategic.

Pentru personalul CNDIPT:

 • Îmbunătățirea eficienței și accesibilitatea serviciilor publice privind ÎPV și în același timp păstrarea unor standarde înalte de echitate, predictibilitate și încredere;
 • Creşterea resurselor financiare pentru crearea mecanismelor necesare în promovarea anumitor acțiuni legate de funcția sa principală;
 • Sprijin în punerea în practică a anumitor recomandări din analizele funcționale ale Băncii Mondiale;

Pentru personalul inspectoratelor școlare:
Informare și formare cu privire la reglementări, instrumente, metodologii noi, în sfera funcţiilor de prognoză, planificare/dezvoltare şi informare, exercitate în domeniile funcţionale resurse umane şi materiale, parteneriate sociale.

Pentru parteneri sociali, membri ai Consorţiilor regionale – structuri consultative ale CNDIPT:

 • nouă metodologie pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI, adaptată modificărilor legislative din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • Formare cu privire la utilizarea unei noi metodologii pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI, adaptată modificărilor legislative din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • Sprijin pentru actualizarea şi monitorizare PRAI în concordanţă cu noua metodologie.