La  sfîrșitul anului 2008,în zonă, erau înregistrate, la nivel regional, un număr de 80446  unități locale active, număr care a început să scadă în anii următori, ajungând la 64185 unități locative în anul 2011, datorita  crizei economice care a afectat și țara noastră. Începând cu anul 2012 sirtuația începe să se redreseze, ajungând în 2015 la 75947 unități locale active.

Analiza pe sectoare ale economiei naționale în perioada 2008-2015, relevă faptul că numărul cel mai mare de firme s-a menținut în sectorul comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (G) (chiar dacă a scăzut constant până în anul 2013), urmat de distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, construcții (F),  industria prelucrătoare (C), și de  transport și depozitare (H).

capture

În anul 2015 se observă o creștere a numărului de unități locale active la nivelul majorității sectoarelor economice din regiune. Situația pe județe prezintă aceleași tendințe ca și cele de la nivel regional. Numărul total de personal al firmelor din regiune a avut o evoluție similară cu cea de la nivel național, respectiv o scădere în perioada 2008-2010, urmată de o ușoară creștere în anii 2011-2012. Pe activități economice, datele oficiale sunt disponibile în perioada 2008-2015. Conform acestora, personalul cel mai numeros este în industria prelucrătoare -C (36%), urmat de cel din comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor-G (20%), din construcții –F(10%) și din tranzacții imobiliare. Se remarcă o creștere a numărului personalului din transport și depozitare H- 10%  și construcții F- 10%, urmată de închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor –K (9%).