În Regiunea Centru, în  anul 2015 erau înregistrate un număr de 59586 întreprinderi active și 61373 unități locale active. După o scădere drastică în perioada crizei economice 2009-2011, începând din 2012 a fost reluată creșterea numărului întreprinderilor active din regiune. Pe clase de mărime după numărul de salariaţi în anul 2015, 87,3% din totalul întreprinderilor active din regiune sunt microîntreprinderi (sub 10 salariați), 10,3% întreprinderi mici (10-49 persoane), 2% mijlocii (50-249 persoane).

După distribuția pe activități ale economiei naționale (secțiuni CAEN) în anul 2015, cele mai multe întreprinderi din Regiunea Centru activează în:

 • Comerț (18213 întreprinderi), urmate de
 • Industria prelucrătoare (7384)
 • Activitati profesionale, stiintifice si tehnice (6043),
 • Transport si depozitare (4997),
 • Hoteluri si restaurante (3882),
 • Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (2384),
 • Agricultura, silvicultura si pescuit (2274),
 • Informații și comunicații (2003)
 • Conform datelor furnizate de INS, cea mai mare pondere a personalului din unitățile locative active în 2015, se înregistrează în
 • Industria prelucrătoare (39,4%) și în
 • Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (19,4%), urmate de
 • Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (activitati profesionale, stiintifice si tehnice, activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport) – 9,6%,
 • Transporturi și depozitare (8,5%),
 • Construcții (8,4%),
 • Hoteluri și restaurante (4,6%).

untitled