Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane în 2016, reprezentând 11% din populaţia ocupată a României. Populația ocupată a regiunii a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2002-2009, urmată de o scădere în anii crizei economice 2009-2011. Începând cu anul 2012 se conturează de o tendință de creștere a numărului populației ocupate a regiunii.

Rata şomajului (BIM) Rata totală a şomajului (raportat la întreaga populaţie activă (în vârstă de15 ani și peste) a înregistrat valori fluctuante în perioada 2002-2016, cu maxime de peste 10% în anii crizei economice din 2009-2011, evoluând apoi în scădere până la valoarea de 5,2% în 2016 (scădere mai accentuată decât la nivel național). Dacă până în 2015 rata șomajului din regiunea Centru a înregistrat, în general, valori mai mari decât la nivel național, în anul 2016 ajuns cu 0,7 puncte procentuale sub nivelul național.

st-patrick-churchjune-24-2018-3În 2016, rata totală a şomajului (15 ani și peste) este mai ridicată în mediul rural (6,7%, față decât 4,2% în urban) și în cazul bărbaţilor (5,9%), faţă de 4,1% în cazul femeilor). În 2016, rata șomajului tinerilor (BIM) este mai mare la nivelul Regiunii Centru decât la nivel național cu 3,1 puncte procentuale (23,7%, față de 20,6%).

Ponderea persoanelor ocupate din totalul populației a scăzut de la 40,7% în 2008, la 38,4% în 2015. Pe grupe de vârstă, ponderea persoanelor ocupate (din  numarul celor de vârsta respectivă) a scăzut cel mai mult în cazul tinerilor din grupa 15-24 ani. Singura grupă de vârstă în care a crescut ponderea persoanelor ocupate a fost grupa 45-54 ani (de la 69,3% în 2008, la 74,8 în 2015). Comparativ cu celelalte grupe în vârstă de muncă, la nivelul anului 2015, grupa tinerilor de 15-24 ani se evidențiză prin cea mai mică pondere a persoanelor active (25,6%) din totalul populației de vârsta respectivă – și, implicit, cea mai mare pondere a celor inactive (74,4%) – precum și cea mai mică pondere a persoanelor ocupate (18,3%) –  explicabil în bună măsură prin numărul mai mare a celor aflați în educație și formare profesională la vârsta respectivă.

În rândul femeilor, în toate grupele de vârstă, este mai mică ponderea persoanelor ocupate și mai mare a celor șomere, comparativ cu bărbații. Se prognozează că numărul mediu de salariați va crește în regiunea Centru, pe ansamblul perioadei 2015-2020, cu 127,9 mii persoane (+21,7%), ușor mai mare decât creșterea la nivel național (+21,4%).