ipt

/Tag:ipt

Progresul ÎPT în zona capitalei

By | March 29th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , |

La nivelul regiunii București Ilfov, în învăţământul primar, numărul elevilor a crescut considerabil cu 55,91% de la 66.903 elevi în anul şcolar 2007-2008 la 104.311 elevi în anul şcolar 2016-2017. Această creştere va afecta pe viitor şi învăţământul profesional şi tehnic din regiune care se aşteaptă a se consolida, în special datorită solicitărilor directe venite din [...]

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT la nivelul regiunii Centru

By | January 31st, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional), învățământul profesional și tehnic are o pondere de 51,5% (16,5% în învățământul profesional + 35% în liceul tehnologic), puțin mai mare decât la nivel național (50,5%). Comparativ cu situția la nivel național, regiunea Centru se [...]

Piața muncii și rata șomajului în zonă

By | January 23rd, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , |

Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane în 2016, reprezentând 11% din populaţia ocupată a României. Populația ocupată a regiunii a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2002-2009, urmată de o scădere în anii crizei economice 2009-2011. Începând cu anul 2012 se conturează de o tendință de creștere [...]

Activități economice în regiunea Centru

By | January 18th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

În Regiunea Centru, în  anul 2015 erau înregistrate un număr de 59586 întreprinderi active și 61373 unități locale active. După o scădere drastică în perioada crizei economice 2009-2011, începând din 2012 a fost reluată creșterea numărului întreprinderilor active din regiune. Pe clase de mărime după numărul de salariaţi în anul 2015, 87,3% din totalul întreprinderilor active [...]

ÎPT și repartizarea pe domeniu de interes în regiunea Oltenia

By | January 9th, 2019|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , |

Datele statistice oficiale furnizează informații în legătură cu numărul de elevi înscriși în unitățile IPT în anul școlar 2016-2017, informații care au fost utilizate în analizele pentru acordarea de către Consorțiul Regional Sud vest Oltenia a avizelor consultative pentru depunerea proiectelor pe POR 2014-2020 pentru infrastructura educațională. Conform acestor date, în anul școlar 2016-2017, în cadrul [...]

Oferta educațională pentru învățământ liceal tehnologic 2017-2018

By | December 21st, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , |

Analiza numărului de elevi, pe domenii, în învățământul liceal din regiunea SV Oltenia în anul școlar 2017-2018, arată că procentul cel mai mare de cuprindere este la domeniul mecanică, urmat de domeniile economic, turism și alimentație, electric și electronică automatizări. Cele mai mici ponderi se înregistrează la domeniile silvicultură, chimie industrială și fabricarea produselor din lemn, [...]

Investițiile regionale în zona Oltenia

By | December 12th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , , |

  Analiza investițiilor brute totale regionale în bunuri corporale pentru anii 2008-2012, pentru care există date oficiale, arată că acestea au cunoscut o creștere în această perioadă (de la 8979 mil lei în 2008, la 12083 mil lei în 2012). Valoarea  investițiilor în Sud Vest Oltenia este însă scăzută față de nivelul național și față de [...]

Rata de absolvire la învățământul profesional și tehnic în regiunea Sud Muntenia

By | November 26th, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , , |

Rata de absolvire a învățământului liceal din Regiunea Sud Muntenia, înregistrează în perioada 2006-2016 valori cuprinse între  50,8% și 85,3%. Valorile indicatorului scad consistent în 2013/2014 față de anul precedent: puțin peste 70% dintre elevii de 18 ani au absolvit liceul. Urmează apoi o tendință de creștere în 2014-2015, urmată de o scădere dramatică în 2015-2016 [...]

ÎPT la nivel regional în Sud Muntenia

By | November 20th, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , , , |

În regiunea Sud Muntenia învață 12,9% din populația școlară și preșcolară a României. Populația școlară și preșcolară din regiunea Sud Muntenia a fost în anul școlar/universitar 2016-2017 de 462,4 mii copii, elevi, studenți, cursanți, reprezentând 61,9% din populația de vârstă școlară. 64% din populația școlară și preșcolară a regiunii Sud Muntenia este localizată în județele Prahova [...]