Din totalul elevilor înscriși în regiunea Centru la început de an școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior (învățământ liceal și profesional), învățământul profesional și tehnic are o pondere de 51,5% (16,5% în învățământul profesional + 35% în liceul tehnologic), puțin mai mare decât la nivel național (50,5%). Comparativ cu situția la nivel național, regiunea Centru se situează pe locul 4 din punct de vedere al ponderii ÎPT din totalul elevilor înscriși la începutul anului școlar 2016-2017 în învățământul secundar superior, după regiunile Vest (52,7%), Nord-Est (51,8%) și Sud-Est (51,8%) și are cea mai mare pondere din țară a elevilor înscriși în învățământul profesional (16,5%, față de 11,4% la nivel național). Ponderea mai mare a învățământului profesional, Regiunea Centru se reflectă într-o pondere mai mică a elevilor înscriși în liceul tehnologic (35%, față de 38,1% la nivel național) și în învățământul liceal teoretic și vocațional (48,5%, față de 50,5% la nivel național).

sss

În cadrul regiunii, cea mai mare pondere a ÎPT în anul școlar 2016-2017 se înregistrează în județul Sibiu (54,7%) iar cea mai mică în județul Covasna (47,9%), cea mai mare pondere a învățământului profesional se înregistrează în județele Covasna (21,7%) și Harghita (18,1%), iar cea mai mică în județul Alba (12,8%).

Din analiza evoluției ponderii elevilor înscriși la început de an școlar în ÎPT din sistemul public de învățământ din regiunea Centru în perioada 2004/2005 – 2016/2017, se constată o scădere accentuată, de la valori în jur de 60% la începutul perioadei analizate, la numai 51,5% în anul școlar 2016-2017. În paralel cu evoluția descrescătoare a ponderilor ÎPT, a creșcut ponderea învățământului liceal teoretic și vocațional. Evoluțiile sunt similare și la nivel național.