Analiza numărului de elevi, pe domenii, în învățământul liceal din regiunea SV Oltenia în anul școlar 2017-2018, arată că procentul cel mai mare de cuprindere este la domeniul mecanică, urmat de domeniile economic, turism și alimentație, electric și electronică automatizări. Cele mai mici ponderi se înregistrează la domeniile silvicultură, chimie industrială și fabricarea produselor din lemn, care și ca sectoare economice  au o slabă reprezentare în regiune . Situația nu s-a schimbat față de anul anterior, ierarhizarea domeniilor de pregătire fiind identică.

infraed10

Domeniile de pregătire sunt în concordanță cu sectoarele economice care se dezvoltă în județele regiunii și care solicită forță de muncă calificată.Analiza pe calificări, în cadrul județelor regiunii,  arată că situația este diferită, calificările cu cel mai mare grad de cuprindere fiind:

  • în județul Dolj: tehnician în activităţi economice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii și tehnician în turism;
  • în județul Gorj: tehnician în activităţi economice, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului și tehnician în instalaţii electrice;
  • în județul Mehedinți: tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician în instalaţii electrice, tehnician în activităţi economice;
  • în județul Olt: tehnician în activităţi economice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, tehnician în gastronomie;
  • în județul Vâlcea: tehnician în activităţi economice, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în instalaţii electrice.

Oferta educațională pentru învățământ profesional 2017-2018

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, oferta pentru învățământ profesional pentru anul școlar 2017-2018, s-a concretizat în 111 clase a IX-a cu 2667 elevi. În clasa a X-a funcționează 109 clase cu 2369 elevi, iar la clasa a XI-a, 110 clase cu 2289 elevi. Pe domenii de formare, cuprinderea cea mai mare este la domeniul mecanică (47.6% clasa a IX-a, 49,1% clasa a X-a, 52,6% clasa a XI-a ); la mare distanță urmează domeniile turism și alimentație (15,2 clasa aIX-a, 12,6%clasa a X-a, 9,5% clasa a IX-a%) și agricultură (11% clasa a IX-a,8,4% clasa a X-a, 6,2% clasaa XI-a). În domeniile materiale de construcții și fabricarea produselor din lemn, numărul de elevi este 0.