În regiunea Sud Muntenia învață 12,9% din populația școlară și preșcolară a României. Populația școlară și preșcolară din regiunea Sud Muntenia a fost în anul școlar/universitar 2016-2017 de 462,4 mii copii, elevi, studenți, cursanți, reprezentând 61,9% din populația de vârstă școlară.

64% din populația școlară și preșcolară a regiunii Sud Muntenia este localizată în județele Prahova (23,5%),  Argeș (22,1%) și Dâmbovița (16,5%). Județul Giurgiu este județul cu cea mai mică pondere (7,8% din populația școlară și preșcolară a regiunii Sud Muntenia).

Ponderea IPT în numărul total al elevilor cuprinși în învățământul liceal și profesional a fost de 50,4%, în scădere cu 10 procente față de anul școlar 2009 – 2010.

Județele cu cea mai mică pondere sunt Dâmbovița (45%) și Teleorman (43,3%), iar județele cu cea mai mare pondere a elevilor cuprinși în IPT  sunt Călărași (56,2%) și Prahova (53,4%).  Învățământul liceal tehnologic a înregistrat o creștere a ponderii până în anul școlar 2011-2012 (56,3%), urmând ca apoi să scadă, concomitent cu creșterea ponderii învățământului profesional,  ajungând în anul școlar 2016-2017 să atingă ponderea de 42,2%.

photo-1525857222756-37cdb4e87e36Analizând structura ofertei de școlarizare la liceul tehnologic pe domenii de formare, în regiunea Sud Muntenia, în anul școlar 2017-2018, arată că procentul cel mai mare de cuprindere este la domeniul economic (clasa a IX-a: 19,9%, în creștere cu 2,5 procente față de anul școlar anterior; clasa a X-a: 19,4%; clasa a XI-a 21%, în creștere cu 4,2 procente față de anul școlar anterior; clasa a XII-a: 19%), urmat de domeniile mecanică (clasa a IX-a: 16,0%, în scădere cu 3,0 procente față de anul școlar anterior; clasa a X-a: 15,3%; clasa a XI-a: 18,3%, în scădere cu 2,7 procente față de anul școlar anterior; clasa a XII-a: 18,4%), turism și alimentație

Clasa a IX-a: 11,9%; clasa a X-a: 12,3%; clasa a XI-a: 10,6%; clasa a XII-a: 11,5%) și protecția mediului. Cele mai mici ponderi se înregistrează la domeniile materiale de construcții, producția mediului, silvicultură, chimie industrială și fabricarea produselor din lemn, care și ca sectoare economice au o slabă reprezentare în regiune.

Structura ofertei pe calificări, în cadrul județelor regiunii, relevă calificările cele mai atractive. Județele cu o paletă mai largă de calificări sunt: Prahova (47 de calificări), Argeș (33 calificări), Dâmbovița și Călărași (28 calificări).