piata muncii

/Tag:piata muncii

Măsurile de adaptare aferente învățământului profesional și tehnic la piața muncii

By | April 16th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de [...]

Evoluția populației școlare în regiunea Centru

By | January 28th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

La orizontul lui 2060, se prognozează reduceri însemnate ale populației școlare în paralel cu îmbătrânirea populației. Cele mai afectate vor fi efectivele din grupele de vârstă 7-14 ani: reducere cu  22,5 % până în 2030, respectiv cu 49,4% până în 2060 și din grupa de vârstă15 -24 ani: reducere cu 19,1% până în 2030, respectiv cu [...]

Piața muncii și rata șomajului în zonă

By | January 23rd, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , |

Populaţia ocupată totală (15 ani și peste) din Regiunea Centru număra  cca. 922 mii persoane în 2016, reprezentând 11% din populaţia ocupată a României. Populația ocupată a regiunii a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 2002-2009, urmată de o scădere în anii crizei economice 2009-2011. Începând cu anul 2012 se conturează de o tendință de creștere [...]

Statisticile migrației temporare și permanente la nivelul zonei Centru

By | January 18th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , |

Conform datelor oficiale oferite de INS, numărul pesoanelor înregistrate ca emigranți definitivi în perioada 1990-2015 din Regiunea Centru (124817  persoane) au reprezentat aproape un sfert (24,75%) din numarul emigranților definiv la nivel național. Astfel, aproximativ 40% dintre emigranții definitivi la nivel regional în perioada 1990-2015 provin din județul Sibiu (49651 persoane), iar 25% din județul Brașov [...]

Statisticile din spatele migrației în regiunea SV – Oltenia

By | December 10th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , |

Fenomenul migraţiei s-a declanşat în România imediat după Revoluţie, însă a crescut în amploare de la un an la altul, mai ales după ce aderarea la Uniunea Europeană le-a oferit accces nelimitat cetăţenilor români la locurile de muncă din ţările occidentale.Conform INS, emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada [...]

Măsuri active pentru NEETs în regiunea Sud Muntenia

By | November 16th, 2018|Categories: Uncategorized|Tags: , , , , , , , |

Repartizarea pe nivele de educație relevă că, preponderente în numărul total al șomerilor înregistrați, în 2016, în regiunea Sud Muntenia, erau persoanele cu nivel de educație primar, gimnazial si profesional (84,8%) comparativ cu ponderea persoanelor cu nivel de educație liceal și postliceal (13%) și cu nivel de educație universitar (2,2%). Față de anii anteriori se constată [...]