moldova

/Tag:moldova

Rata de incidență a șomajului în regiune NE, Moldova

By | May 6th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , |

La nivelul regiunii Nord - Est în 2016 numărul șomerilor era de 49 mii persoane, ceea ce reprezintă 9,2% din total șomeri înregistrați în România. În anul 2015, la nivelul regiunii Nord – Est, situația populației după participarea la activitatea economică era următoarea :populația activă civilă – 1.194,3 mii persoane, a scăzut în perioada 2016 - [...]

Statistica ocupațională în regiune NE, Moldova

By | April 25th, 2019|Categories: PRAI, Statistici, Uncategorized|Tags: , , , |

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est are o populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare procent din țară ) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel mai mic procent pe țară), date [...]

Măsurile de adaptare aferente învățământului profesional și tehnic la piața muncii

By | April 16th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , , , |

Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de [...]

Profilarea economică în regiunea Moldova, Nord Est

By | April 11th, 2019|Categories: Noutati, PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , , |

La nivel național, în anul 2015 repartiția personalului din unitățile locale pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN  arată astfel: 29,5 % industrie prelucrătoare; 22,0 % comerț; 13,4 % tranzacții imobiliare; 9,2% construcții; 8,6% transport și depozitare 4,1% hoteluri și restaurante În anul 2015 în regiunea Nord-Est, repartiția personalului din unitățile locale pe [...]

Migrația și impactul generat de acest fenomen în Regiunea Nord Est

By | April 8th, 2019|Categories: PRAI, Statistici|Tags: , , , , , , |

Criza financiară precum și procesul simplificat de tranziție au contribuit la creșterea emigrației definitive din regiunea Nord - Est. Astfel în 2014 se înregistrau 44.475 persoane ce au emigrat, reprezentând 8,8% din totalul de emigranți definitiv din România în intervalul 1990 - 2014 ( 504.363 nr. persoane). Raportat la nivelul regiunii,  județele dețin din cota regională [...]