Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă.

Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de structura producţiei şi activităţilor economico-sociale, de formele de ocupare şi regimul ocupării etc.

Datorită dinamicii economiei a crescut nevoia de adaptabilitate la cerințele mereu în schimbare ale competențelor solicitate la locul de muncă astfel încât trebuie avut în vedere pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă, care implica masuri precum:

  • Asigurarea unei pregătiri de bază flexibile și asigurarea de competențe tehnice generale.
  • Actualizarea competențelor anterioare prin organizarea de stagii de pregătire periodice.
  • Adaptarea curriculum în dezvoltare locală (CDL) la solicitările agenților economici.
  • Consolidarea pregătirii profesionale, în condiții cât mai reale, prin efectuarea stagiilor de instruire practică la agenții economici, prin sistemul de învățământ dual, sau stagii de practică la întreprinderi.
  • Realizarea CDL în parteneriat cu agenții economici sau cu asociații ale acestora.
  • Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.
  • Dezvoltarea parteneriatelor și dialogului școală/ofertă agenți economici/cerere.

Ritmul schimbărilor tehnologice impune companiilor și salariaților adaptarea permanentă pentru menținerea pe piața, pentru locuri de muncă mai sigure pentru angajați și pentru locuri de muncă flexibile pentru angajatori ca măsuri care să asigure flexicuritatea.