Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB pentru patru ramuri:

  • Industrie extractivă
  • Administrație publică și aparare
  • Activități profesionale, științifice și tehnice
  • Asistență socială

Pe sectoare mari de activitate, în perioada 2008-2014, la nivel regional se detaşează sectorul Industriei extractive, urmat de Comerț cu ridicata și cu amănuntul  şi Administrația publică și apărare.

Analizând contribuţia fiecărui judeţ la realizarea valorii adăugate brute a regiunii, se pot evidenţia următoarele aspecte relevante:

Județul Arad: cea mai mare pondere în regiune la VAB în industria extractivă urmată de intermedieri financiare și asigurări.

Județul Caraș-Severin: are cea mai mare contribuție la realizarea valorii adăugate brute a ramurilor agricultură, silvicultură și pescuit, comerţ, hoteluri şi restaurante și  administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială.

Județul Hunedoara: are cea mai mică pondere a VAB a ramurii  agricultură, silvicultură și pescuit;

Județul Timiș: a avut cel mai mare aport la realizarea VAB a ramurii  informaţii şi comunicaţii;

Aceste date sunt o dovadă clară a diversității și a disparităților intraregionale, având patru județe pentru care se conturează profile economice diferite.

În perioada 2005-2015, Regiunea Vest a înregistrat o creștere economică dinamică din perspectiva PIB-ului. În perioada 2005 – 2008, PIB-ul are un parcurs ascendent, în anul 2009 s-a înregistrat o ușoară scădere, apoi tendința ascendentă revine în perioada 2010-2011. Anul 2011 este al doilea an consecutiv în care PIB-ul/locuitor în  Regiunea Vest are o evoluție pozitivă  față de anul 2009, chiar dacă la un nivel nu prea ridicat de doar 300 euro/locuitor față de anul 2010. Regiunea s-a păstrat peste media națională în privința PIB/locuitor, în întreaga perioadă supusă analizei, însă rămâne la mare distanță față de valorile UE28. . În Regiunea Vest, județul care are cel mai mare aport la PIB este județul Timiș (cu valori cuprinse între 9.700 euro/locuitor și 18.400 euro/locuitor) urmat de județul Arad (cu valori cuprinse între 8.300 euro/locuitor și 12.700 euro/locuitor), iar județele Timiș și Arad,  prezintă un ritm de creștere superior chiar mediei naţionale.