Conform datelor oficiale oferite de INS, numărul pesoanelor înregistrate ca emigranți definitivi în perioada 1990-2015 din Regiunea Centru (124817  persoane) au reprezentat aproape un sfert (24,75%) din numarul emigranților definiv la nivel național. Astfel, aproximativ 40% dintre emigranții definitivi la nivel regional în perioada 1990-2015 provin din județul Sibiu (49651 persoane), iar 25% din județul Brașov (31963 persoane). În structura pe grupe de vârstă, este îngrijorătoare ponderea mare a celor foarte tineri; aproape 1/3 din  totalul celor care au  emigrat definiv din regiunea Centru în perioada 1992-2015 au fost în vârstă de cel mult 24 ani (0-14 ani -15,1%,  15-19 ani – 5,7%,  20-24 ani – 11,2%).

st-patrick-churchjune-24-2018-2Este important de menționat că datele statistice oficiale mai sus menționate nu surprind decât parțial amploarea fenomenului migrației externe.  Conform unor estimări neoficiale, peste 3 milioane de cetățeni români si-au stabilit domiciliul în străinătate, dintre cel puțin 300 mii ar putea proveni din Regiunea Centru. Majoritatea celor stabiliți în străinătate fac parte din grupa de vârstă 20-44 ani, acest lucru accentuând dezechilibrele demografice și sociale înregistrate la nivel regional.

Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2011-2060 indică o reducere estimată a populaţiei României până în 2060 cu 7,2 milioane persoane (în varianta cu migrație externă) și cu 6,9 milioane persoane (în varianta fără migrație externă). Scăderea va fi moderată până în 2030 (cu cca. 2 milioane) și mai accentuată spre sfârșitul perioadei de proiectare. Structura pe grupe mari de vârstă a populației va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului și ponderii tinerilor și al creșterii numărului și ponderii populației adulte și vârstnice, continuând procesul de îmbătrânire a populației.

Se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei școlare rezidente în Regiunea Centru, faţă de 2014-2015, în toate grupele de vârstă:

  • 3-5 ani (preșcolari): reducere cu 18,2 % până în 2030, respectiv cu 38,3% până în 2060;
  • 6-10 ani: reducere cu 16,5 % până în 2030, respectiv cu 36,7% până în 2060;
  • 11-14 ani: reducere cu  8,5 % până în 2030, respectiv cu 30,9% până în 2060;
  • 15-18 ani: reducere cu 5,8% până în 2030, respectiv cu 27,7% până în 2060;
  • 1923 ani: reducere cu 3,4% până în 2030, respectiv cu 27,4% până în 2060

 

Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere va fi agravată de migraţia externă. Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum şi  de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, etc.). Se desprinde nevoia de:

  • Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă regională.
  • Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a activităţilor de informare, orientare şi consiliere

Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De aici, și nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman.