Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 strategii dezvoltate de Ministerul Educației Naționale prin Cadrul strategic al educaţiei şi formării profesionale asigurând pe termen scurt cadrul general pentru alocarea fondurilor europene în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin cele 4 strategii naționale și propune o viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării infrastructurii educaționale și a formării profesionale inițiale și continue, dincolo de perioada de finalizare a accesării fondurilor.

technology-3224644_960_720

Obiectivul principal al proiectului de Strategie privind modernizarea infrastructurii educaționale 2018 -2023 este de a asigura criterii cuantificabile de prioritizare a investițiilor care să contribuie la îmbunătățirea accesului la educație și la îmbunățățirea calității și relevanței serviciilor furnizate de către unitățile de educație și formare profesională.

Astfel, strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale propune o serie de acțiuni specifice pentru infrastructura educațională în funcție de 3 piloni strategici:

 

 

 

 

Pilonul 1 – Acces la serviciile educaționale

 • Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale în zonele insuficient deservite și în unitățile de învățământ supraaglomerate.
 • Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar și preșcolar.
 • Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi și studenți.

Pilonul 2 –  Calitate, condiții de siguranță și funcționare a spațiilor de învățare

 • Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii școlare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare.
 • Îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și de funcționare a spațiilor de învățare.

Pilonul 3 – Calitatea și relevanța mediilor de învățare

 • Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate care să sprijine procesul de învățare.
 • Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare pentru stimularea dezvoltării competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale pentru succesul în viață și în societate.

Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale asigură cadrul strategic general (principiile generale) de prioritizare a investițiilor în infrastructura educațională, indiferent de sursa de finanțare (fie că vorbim de finanțare de la bugetul de stat sau de finanțare din fonduri europene), pentru fiecare nivel de educație.

Aceasta a fost elaborată în baza unei analize multidimensionale a sistemului de educație și formare profesională din România din perspectiva a patru dimensiuni:

 • nevoile de ansamblu ale instituțiilor de educație și formare profesională pentru a oferi învăţământ de calitate (de la nivel ante-preșcolar la învățământ terţiar);
 • tendinţe demografice;
 • alternative de transport pentru elevi;
 • nevoia de competenţe solicitate pe piaţa forţei de muncă

Mai multe detalii găsiți aici