writing-1149962_960_720În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţională, a publicat pe site-ul www.edu.ro, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023.