Proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională pentru perioada 2018-2023 a făcut obiectul unui proces de consultări publice cu părțile interesate.  Consultarea publică s-a realizat în cadrul a opt evenimente regionale, desfășurate în perioada martie – aprilie 2017  în cadrul proiectului INFRAED,  unde s-au aplicat chestionare online și au fost realizate interviuri cu personalul de conducere de la nivelul ministerelor de linie.

photo-1454165804606-c3d57bc86b40

În procesul de consultare a Strategiei pentru Infrastructura Educațională s-a ținut cont de principiile dezvoltării durabile, a egalității de șanse și gen și nediscriminării. La finalul procesului de consultări publice echipa de experți ai Băncii Mondiale și CNDIPT, au elaborat raportul de consultări publice care poate fi accesat aici.

Activitatea de consultare publică privind proiectul de Strategie pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023 a fost elaborată în cadrul proiectului ”Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale  – INFRAED”, implementat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu sprijin și asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.

Detalii suplimentare pot fi găsite în documentele suport:

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

Raportul consultărilor publice privind proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională  

Analiza multidimensională a educației și formării din perspectiva utilizării datelor în luarea deciziilor strategice privind investițiile în infrastructură