Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în anul  2011, arată că regiunea Nord – Est avea la acel moment o populație de 3.302.217 de persoane, reprezentând 16,41% din totalul populației României. Datele statistice oficiale relevă o scădere cu 372.150 persoane față de anul 2002 (penultimul recensământ) constatându-se o scădere cu 9,96% a populației regiunii Nord – Est ajungându-se la 2.930.067 de persoane. Această scădere a fost determinată, în principal, de natalitate și mortalitate, care au generat un spor natural negativ, de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone din România și din Uniunea Europeană, de nivelul de dezvoltare socio-economică a zonei de rezidență precum și de rata sărăciei.

everyone-is-welcome

În octombrie 2011, la nivel regional, distribuția pe grupe de vârstă se prezenta astfel:

 • 11,97% – grupa de vârstă 0 – 9 ani;
 • 6,65%  – grupa de vârstă 10 – 14 ani;
 • 6,35%  – adolescenții de 15 – 19 ani;
 • 6,54%  – tinerii de 20 – 24 de ani;
 • 6,86%  – grupa 25 – 29 de ani;
 • 46,33% – persoanele mature de 30 – 64 ani;
 • 16,14% – persoanele în vârstă de peste 65 ani.

Repartiția populației după medii de rezidență în municipii și orașe înregistrează un procent de 41,63% (1.374.794 persoane), în timp ce în mediul rural procentul este mai mare, de 58,37% (1.927.423 persoane). Situația la nivel regional diferă de cea de la nivel național, unde populația urbană este majoritară (53,97% din total), ceea ce arată o dominantă specifică regiunii – ”ruralizarea” datorate structurii și specificului resurselor de trai, lipsei locurilor de muncă în mediul urban ceea ce a dus la migrația în sens invers față de până acum, din mediul urban în mediul rural. Situația este similară și la nivelul fiecărui județ component al regiunii în care, populația din mediul rural, este dominantă

Analiza distribuţiei pe medii de rezidență a populaţiei pe grupe de vârstă relevante pentru educația și formarea profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și județene specifice. La 1 iulie 2016, în cadrul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă preponderența populației rurale 62,5% (143.783 persoane) faţă de populaţia din mediul urban cu doar 37,5 % ( 86.166 persoane).

everyone-is-welcome-1

Pe județe la această categorie de vârstă situația se prezintă astfel:

 • Bacău  39,5% urban – 60,5% pentru rural;
 • Botoșani 36,3% urban – 63,7% rural;
 • Iași 38,6% urban – 61,4% rural;
 • Neamț 33,1% urban – 66,9% rural;
 • Suceava 38,5% urban – 61,5% rural;
 • Vaslui 36,7% urban – 63,3% rural.

Analiza dinamicii grupei de vârstă 10-14 ani,  pune în evidență tendința de menținere a unui procent mare a populației în mediul rural pe întreaga perioadă de analiză 2008 – 2016, atât la nivel de regiune, cât și în cadrul județelor acesteia. Procentul de populație, categoria de vârstă 10 – 14, care trăiește în mediul rural din regiune, depășește cu 12,3 puncte procentuale nivelul național, unde pentru acest indicator, avem 49,8%.