infraed

/infraed

About infraed

This author has not yet filled in any details.
So far infraed has created 65 blog entries.

Cele mai populare calificări profesionale în ÎPT

Pentru anul școlar 2018-2019, în regiunea Nord – Est, au fost propuse pentru clasa a IX-a liceu și învățământ profesional zi un număr de 20.073 locuri, din care pentru învățământ profesional 8.369 locuri (ceea ce reprezintă 41,69%, în creștere față de anul anterior). Din total elevi învățământ profesional la forma de învățământ dual s-au solicitat, de [...]

Evoluția învățământului postliceal în Moldova

Învățământul postliceal a câștigat teren în ultimii 10 ani în defavoarea școlilor de maiștrii care au înregistrat o scădere semnificativa, de exemplu județul Botoșani nu a școlarizat nici o clasă în intervalul 2005-2017. Operatorii economici solicită în continuare calificări pentru maiștri instructor dar un număr restrâns, de exemplu un maistru mecanic pentru întreținere echipamente din industria [...]

Organizarea de sesiuni de informare si seminarii regionale

În luna mai, eliberează-ți agenda şi pregăteşte-te pentru o serie de  16 cursuri şi seminarii regionale organizate de echipa INFRAED. Echipa Infraed revine cu subiecte noi adresate angajaților din domeniul educaţiei, experţi MEN, ISJ şi CNDIPT şi te aşteaptă în luna mai cu 16 cursuri şi seminarii în următoarele oraşe: Bucureşti, Iaşi, Buşteni, Predeal, Constantă, Băile [...]

Învăţământul profesional şi tehnic din regiune

Analiza populației școlare pe vârste, nivele de educație, medii de rezidență și sexe ne arată că  populaţia tânără, categoria 0-14 ani, va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2011-2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de [...]

Rata de incidență a șomajului în regiune NE, Moldova

La nivelul regiunii Nord - Est în 2016 numărul șomerilor era de 49 mii persoane, ceea ce reprezintă 9,2% din total șomeri înregistrați în România. În anul 2015, la nivelul regiunii Nord – Est, situația populației după participarea la activitatea economică era următoarea :populația activă civilă – 1.194,3 mii persoane, a scăzut în perioada 2016 - [...]

Statistica ocupațională în regiune NE, Moldova

În anul 2016 după participarea la activitatea economică, regiunea Nord - Est are o populație de 15 ani și peste de 2.678 mii persoane, din care 58,7% persoane ocupate (cel mai mare procent din țară ) 1,8% Șomeri BIM (cel mai mic procent pe țară) și 39,5% persoane inactive (cel mai mic procent pe țară), date [...]

Regiunea Vest – profil economic

Evoluţia structurii valorii adăugate brute (VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate evidenţiază o tendinţă de  creştere a ponderii VAB pentru patru ramuri: Industrie extractivă Administrație publică și aparare Activități profesionale, științifice și tehnice Asistență socială Pe sectoare mari de activitate, în perioada 2008-2014, la nivel regional se detaşează sectorul Industriei extractive, urmat de Comerț [...]

Măsurile de adaptare aferente învățământului profesional și tehnic la piața muncii

Piața muncii expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, de [...]

Profilarea economică în regiunea Moldova, Nord Est

La nivel național, în anul 2015 repartiția personalului din unitățile locale pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN  arată astfel: 29,5 % industrie prelucrătoare; 22,0 % comerț; 13,4 % tranzacții imobiliare; 9,2% construcții; 8,6% transport și depozitare 4,1% hoteluri și restaurante În anul 2015 în regiunea Nord-Est, repartiția personalului din unitățile locale pe [...]

Migrația și impactul generat de acest fenomen în Regiunea Nord Est

Criza financiară precum și procesul simplificat de tranziție au contribuit la creșterea emigrației definitive din regiunea Nord - Est. Astfel în 2014 se înregistrau 44.475 persoane ce au emigrat, reprezentând 8,8% din totalul de emigranți definitiv din România în intervalul 1990 - 2014 ( 504.363 nr. persoane). Raportat la nivelul regiunii,  județele dețin din cota regională [...]