Analiza populației școlare pe vârste, nivele de educație, medii de rezidență și sexe ne arată că  populaţia tânără, categoria 0-14 ani, va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2011-2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de la 15,9% în 2011 la 12,1%-12,5% în 2060). Scăderea continuă a populaţiei are aceeaşi tendinţă şi pentru populaţia de vârstă școlară, 7-14 ani, dar şi pentru populaţia de vârstă 15-24 ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi (acestea se vor reduce în perioada 2011-2060 cu câte 49,4%). Conform  analizei numărul elevilor cuprinși în învățământul gimnazial în intervalul 2007-2017 la nivelul județelor regiunii Nord-Est se constată că în județul Neamț a avut loc cea mai mare scădere de 23,4%, urmat de județele Bacău 22,9%, Vaslui 22%, Suceava 18% Neamț 21,43% Botoșani cu 15% și Iași 12%. Din date le furnizate de INS privind mediul de rezidență al elevilor de gimnaziu pentru regiunea Nord – Est, aferent anului 2015-2016, rezultă că cele mai multe persoane provin din mediul rural:

  • 39,3% persoane provin din mediul urban;
  • 60,7% persoane provin din mediul rural;.

În ceea ce privește studiile liceale, județele cu cei mai mulți elevi din învățământul liceal sunt Iași și Suceava, menținându-se pe aceste locuri în întreg intervalul analizat 2007-2017.

everyone-is-welcome-1 everyone-is-welcome-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Din datele privind mediul de rezidență al elevilor din învățământul liceal, pentru regiunea Nord-Est, în anul 2016 rezultă că cele mai multe persoane provin din mediul urban:

–              92,5% persoane provin din mediul urban;

–              7,5% persoane provin din mediul rural.

 

La nivelul învățământului post-liceal se constată și de această dată că județul Iași deține cele mai valori ale numărului elevilor din învățământul profesional pe toată perioada până în 2017 când înregistrează 6.703 elevi, aproape dublu față de celorlalte județe, dar aproape la jumătate față de numărul elevilor înregistrați în învățământul profesional în anul 2007.

În regiunea Nord-Est creșterea învățământului postliceal a fost evidentă în intervalul 2013-2014 urmată apoi de o scădere. Analiza pe județele regiunii Nord – Est, evidențiază că numărul de elevi cuprinși în învățământul postliceal cel mai mare este în județul Iași (4.275 elevi în 2015-2016 și 3.842 în 2016-2017) aproape dublu comparativ cu celelalte județe ale regiunii. Un număr mare de elevi cuprinși în învățământul postliceal se înregistrează și în județul Suceava 3.063 elevi, Bacău 2.299 elevi cei mai puțini elevi fiind în: Vaslui 1.121 elevi și Botoșani 1.249, Neamț 1.667 elevi.