Învățământul postliceal a câștigat teren în ultimii 10 ani în defavoarea școlilor de maiștrii care au înregistrat o scădere semnificativa, de exemplu județul Botoșani nu a școlarizat nici o clasă în intervalul 2005-2017.

Operatorii economici solicită în continuare calificări pentru maiștri instructor dar un număr restrâns, de exemplu un maistru mecanic pentru întreținere echipamente din industria textilă poate deservi câteva ateliere de confecții, și astfel într-un județ sau regiune numărul anual necesar de maiștrii este sub nivelul admis ca număr pentru realizarea unei clase, din acest motiv o soluție este centralizarea la nivel național a solicitărilor și organizarea formării în centre regionale sau naționale astfel încât să poată fi satisfăcute nevoile pieței.

everyone-is-welcome-3

Dacă se analizează numărul total de elevi înscriși în învățământul postliceal și de maiștrii se constată că județul Iași are cel mai mare număr de elevi înscriși în intervalul 2005-2017, interval în care numărul de elevi a înregistrat creșteri și descreșteri dar per total în 2016-2017 aproape s-a dublat, ajungând de la 2.369 elevi în anul școlar 2005-2006 la 3.842 elevi în anul școlar 2016-2017, fig. nr. 111. Celelalte județe ale regiunii au înregistrat în acest sistem jumătate din numărul elevilor din județul Iași, motivul fiind legat de situația demografică a județelor dar și de potențialul locurilor de muncă mai mare datorat existenței unui număr mai mare de firme/operatori economici.