Pentru anul școlar 2018-2019, în regiunea Nord – Est, au fost propuse pentru clasa a IX-a liceu și învățământ profesional zi un număr de 20.073 locuri, din care pentru învățământ profesional 8.369 locuri (ceea ce reprezintă 41,69%, în creștere față de anul anterior). Din total elevi învățământ profesional la forma de învățământ dual s-au solicitat, de către agenții economici, 275 locuri față de 92 locuri din anul școlar 2016-2017. Oferta pentru anul școlar 2017-2018, învățământ liceal zi, este atractivă elevilor pentru calificări din domeniile:

 • economic (19,3%),
 • turism și alimentație (18,7%),
 • mecanică (14,4%).

Pentru învățământul profesional, operatorii economici și unitățile de învățământ au propus cele mai multe locuri pentru domeniile mecanică 3.029 locuri (36,20% din total elevi școlarizați la această formă de învățământ),

 • turism și alimentație 1.218 locuri (14,6%)
 • industrie textilă și pielărie 1120 locuri (13,4%).

Cele 275 locuri solicitate de agenții economici din regiunea  Nord – Est pentru învățământ dual le regăsim pentru calificări din domeniile

 • mecanică (87),
 • industrie textilă și pielărie (84 din care 56 locuri pentru calificarea filator),
 • construcții instalații și lucrări publice (80),
 • electric 10 și tehnici poligrafice (14).

Îmbucurător este trendul ascendent pentru calificări din învățământ profesional la domeniile agricultură și industrie alimentară necesare regiunii Nord –Est.

La nivelul județelor regiunii Nord-Est, cel mai mare număr de elevi este la următoarele calificări:

 • Județul Bacău: 20,54% mecanic auto, 17,92% ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, 5,45% bucătar, 3,52% instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze, 3,62% Comerciant-vânzător, 4,31%Tâmplar universal;
 • Județul Botoșani: 16,81% ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, 13,48% Confecţioner produse textile, 12,19% mecanic auto,10,86% mecanic agricol, 8,61% agricultor culturi de câmp;
 • Județul Iași: 18,83% Mecanic auto, 16,59% Confecţioner produse textile, 7,63% Brutar – patiser – preparator produse făinoase, 5,7% Agricultor culturi de câmp;
 • Județul Neamț: 16,29% Confecţioner produse textile, 15,97% Mecanic auto, 8,66% Tâmplar universal, 5,68% Lăcătuş mecanic prestări servicii;
 • Județul Suceava: 37,65% Mecanic auto, 10,82% Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, 8,31% Confecționer produse textile, 5,57% Lăcătuş mecanic prestări servicii, 5,51% Tâmplar universal, 4,96% Electrician exploatare joasă tensiune, 4,26% Tinichigiu vopsitor auto;
 • Județul Vaslui: 27,07% Mecanic auto, 8,01% Mecanic agricol, 5,95% Comerciant-vânzător, 5,80% Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, 5,13% Confecţioner produse textile, 4,81% Zidar – pietrar-tencuitor, 3,74% Brutar – patiser – preparator produse făinoase, 2,53% Preparator produse din carne şi peşte.