Analiza ratei abandonului școlar pentru ÎPT la nivelul județelor regiunii Nord-Est, pentru anul școlar 2014-2015, indică cea mai mică valoare în județul Neamț 3,1% urmat de județele Suceava 3,2%, Iași 3,6%, Bacău 3,9%, Botoșani 4,2% și județul Vaslui 4,5% în care se constată cea mai mare rată. În anul 2015 regiunea Nord-Est are cea mai mare valoare, din țară, a ratei de părăsire timpurie fiind de 22,5% mai mare decât media națională ce a fost de 17,3%. România are valori mai mari decât media UE unde indicatorul a atins valoarea de 12%.

everyone-is-welcome-5

Rata de părăsire timpurie a școlii în anul 2015 este de 11% la nivel UE, 19,1% în România și de 25,3% în regiunea Nord-Est, cea mai mare din țară, cea mai mică din țară fiind înregistrată în regiunea Vest de 8% (celelate regiuni: Sud-Est 24,9%; Centru 24,2%; Sud Muntenia 16,9%; Nord-Vest 16,9%; Sud-Vest Oltenia 16,2% și București-Ilfov 10,8%).

Din analiza pe categorii de sex se constată că rata de părăsire timpurie este mai mare în cazul persoanelor de sex masculin atât la nivelul UE 12,4%, căt și al României de 19,5%. Regiunea Nord-Est are cea mai mare valoare din țară, de 26,8% cu mult peste media UE și a României. Chiar dacă rata de părăsire timpurie pentru persoanele de sex feminin este mai mică decât cea de sex masculin, în regiunea Nord-Est este cea mai mare de 23,6% față de media națională care este de 18,5% și față de media UE de 9,5%.