Testările PISA sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire/lectură, matematică și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, pentru educaţia permanentă, pentru piaţa muncii etc. și nu din perspectiva stăpânirii curriculei şcolare. Rezultatele testării din 2015 plasează România pe ultimul loc.

Astfel pentru:

–              competențe de citire:

  • Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte,

România 38,7% – ultimul loc;

  • Nivel 5 peste 625,61 puncte,

România  2% – ultimul loc;

–              competențe în matematică:

  • Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte,

România 39,9%- ultimul loc;

  • Nivel 5 și peste 625,61 puncte,

România 3,3 % penultimul loc după Cipru;

–              competențe în științe:

  • Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte,

România 38,5% – ultimul loc;

  • Nivel 5 peste 625,61 puncte

România – 0,7%  – ultimul loc,

 

învățământul superior (nivelurile 5-8):

–              UE – 1,8%;    RO – 1,2%.