Noutati

/Noutati

Investițiile regionale în zona Oltenia

By | December 12th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , , |

  Analiza investițiilor brute totale regionale în bunuri corporale pentru anii 2008-2012, pentru care există date oficiale, arată că acestea au cunoscut o creștere în această perioadă (de la 8979 mil lei în 2008, la 12083 mil lei în 2012). Valoarea  investițiilor în Sud Vest Oltenia este însă scăzută față de nivelul național și față de [...]

Rezultatele proiectului Infraed

By | December 11th, 2018|Categories: Noutati, Uncategorized|Tags: , , , , , , , |

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale  - INFRAED selectat în cadrul Programului Operaționale Capacitate Administrativă  cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European și implementat de către  echipa CNDIPT intră în perioada finală de implementare și astfel apar o serie de livrabile rezultate în urma implementării [...]

Statisticile din spatele migrației în regiunea SV – Oltenia

By | December 10th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , |

Fenomenul migraţiei s-a declanşat în România imediat după Revoluţie, însă a crescut în amploare de la un an la altul, mai ales după ce aderarea la Uniunea Europeană le-a oferit accces nelimitat cetăţenilor români la locurile de muncă din ţările occidentale.Conform INS, emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada [...]

Regiunea SV Oltenia – cea mai rurală regiune la nivel național

By | December 5th, 2018|Categories: Noutati, Statistici|Tags: , , , |

  Dintr-un total de 2.075.642 de persoane, în octombrie 2011, bărbații din Sud Vest Oltenia reprezentau 48,99%  (1.016.755 persoane), iar femeile 51,01%  (1.058.887 persoane), trend menținut de la recensământul anterior, din 2002. Situația este similară și la nivelul județelor componente ale regiunii.Populația rezidentă în municipii și orașe înregistra un procent de 46,15% (957.978 persoane), în timp [...]

Rata de absolvire la învățământul profesional și tehnic în regiunea Sud Muntenia

By | November 26th, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , , |

Rata de absolvire a învățământului liceal din Regiunea Sud Muntenia, înregistrează în perioada 2006-2016 valori cuprinse între  50,8% și 85,3%. Valorile indicatorului scad consistent în 2013/2014 față de anul precedent: puțin peste 70% dintre elevii de 18 ani au absolvit liceul. Urmează apoi o tendință de creștere în 2014-2015, urmată de o scădere dramatică în 2015-2016 [...]

ÎPT la nivel regional în Sud Muntenia

By | November 20th, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , , , |

În regiunea Sud Muntenia învață 12,9% din populația școlară și preșcolară a României. Populația școlară și preșcolară din regiunea Sud Muntenia a fost în anul școlar/universitar 2016-2017 de 462,4 mii copii, elevi, studenți, cursanți, reprezentând 61,9% din populația de vârstă școlară. 64% din populația școlară și preșcolară a regiunii Sud Muntenia este localizată în județele Prahova [...]

Regiunea Sud Muntenia, cea mai industrializată regiune a țării

By | November 14th, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , |

În Regiunea Sud Muntenia, în anul 2015 erau înregistrate un număr de 57.642 de firme ca unități locale active în industrie, comerț și alte servicii (în creștere cu  60 puncte procentuale față de 2000 și cu 1,5 puncte procentuale față de anul anterior).  În schimb a scăzut cu 37% numărul de companii din clasa întreprinderilor mari, [...]

Evoluția demografică în regiunea Sud Muntenia

By | November 9th, 2018|Categories: Noutati|

Populația reprezintă un element esențial al devenirii umane. De mărimea, dar și de calitatea populației depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spațiu social, ea fiind elementul central în definirea și structurarea oricărei strategii de dezvoltare durabilă. Conform rezultatelor recensământului din 2011, populația rezidentă a regiunii Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giugiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) reprezeintă [...]

Pilonii strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023

By | May 30th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati, Uncategorized|Tags: , , , |

Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 strategii dezvoltate de Ministerul Educației Naționale prin Cadrul strategic al educaţiei şi formării profesionale asigurând pe termen scurt cadrul general pentru alocarea fondurilor europene în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin cele 4 strategii naționale și propune o viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării [...]

MEN a publicat spre consultare – Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023

By | May 29th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati|Tags: , , , |

  În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţională, a publicat pe site-ul www.edu.ro, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018-2023.