Noutati

/Noutati

Rezultatele activității de consultare publică privind proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională

By | May 25th, 2018|Categories: Legislatie, Noutati|Tags: , , , |

Proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională pentru perioada 2018-2023 a făcut obiectul unui proces de consultări publice cu părțile interesate.  Consultarea publică s-a realizat în cadrul a opt evenimente regionale, desfășurate în perioada martie - aprilie 2017  în cadrul proiectului INFRAED,  unde s-au aplicat chestionare online și au fost realizate interviuri cu personalul de conducere de la [...]

Sistemul Informatic Geospaţial pentru Educaţie – aplicația unde infrastructura în educație este transpusă în hărți

By | May 2nd, 2018|Categories: Noutati|Tags: , , , , |

Sistemul Informatic Geospaţial pentru Educaţie (GEIS) este un instrument online, construit pentru a susține procesul de luare a deciziilor privind investițiile în infrastructura în educație. Acesta permite utilizatorilor accesul la date și hărți care sumarizează prezentări statistice generale a statutului infrastructurii în sistemul educaţional cât şi al gradului de ocupare al şcolilor dar şi o prezentare [...]

Informare privind Strategia pentru infrastructura educațională 2017 – 2023

By | July 31st, 2017|Categories: Noutati|

Deși nu este o condiționalitate ex-ante în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat al României (AP) Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este o condiție pentru asigurarea coerenței și consecvenței intervențiilor la nivelul infrastructurii educaționale în perioada 2014-2020, în special pentru fondurile alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale este transversală celor 4 [...]

GIS – Instrumentul informatic geo-spațial digitalizat de cartografiere a infrastructurii educaționale

By | October 11th, 2016|Categories: Noutati, Uncategorized|

Trăim într-o societate aflată în continua schimbare și dezvoltare tehnologică!! Aproape orice aspect al vieții noastre depinde într-o formă sau alta de tehnologie. Suntem zilnic bombardați cu zeci de mesaje privind existența unor aplicații care ne pot ajuta să ne planificăm activitatea, să evităm zonele aglomerate în trafic, etc. Totodată, se constată că întreaga societate (indifferent [...]

Prima schiță a Strategiei privind investițiile în infrastructura instituțiilor de învățământ

By | October 8th, 2016|Categories: Noutati|

Nevoia de a pregăti o Strategie privind Investițiile în Infrastructura Instituțiilor de Învățământ (SIIIÎ) este rezultatul provocărilor pe care starea de fapt a lucrurilor din România anului 2016 le ridică. Elaborarea acestei strategii necesită analizarea unui volum substanţial de date, inclusiv date disparate cu privire la cerinţele instituțiile de educație și formare, tendinţele demografice, alternative de [...]

S-a lansat InfraEd. Aflați mai multe!

By | October 8th, 2016|Categories: Noutati|

Suntem bucuroși să vă putem povesti mai multe despre ultimul proiect implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional şi Tehnic: “Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED”, ce folosește asistență comunitară nerambursabilă, asigurată prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). InfraED [...]

Cui i se adresează InfraEd

By | October 7th, 2016|Categories: Noutati|

Grupul ţintă al proiectului este format din 481 de persoane şi cuprinde: 247 parteneri sociali, membri în Consorţiile regionale; 48 de reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, membri în Consorţiile regionale; 126 persoane – personal din inspectoratele şcolare, altele decât cele menţionate mai sus. 30 persoane – personal din MECS; 30 persoane – personal din CNDIPT; În analiza [...]

Studiu INFRAED – identificarea modului în care factori ce țin de proiectarea unei școli influențează procesul de învățare în rândul elevilor

By | October 7th, 2016|Categories: Noutati|Tags: , , |

În contextul derulării analizelor de fundamentare a strategiei privind modernizarea infrastructurii educaționale, în perioada  10-17 octombrie 2016 se va derula la nivelul a 5 școli selectate din București și Brașov, un studiu contractat de Banca Mondială pentru identificarea modului în care factori ce țin de proiectarea unei școli influențează procesul de învățare în rândul elevilor. Această [...]

Rezultatul consultărilor publice elaborarea proiectului de Strategie privind Infrastructura educațională

By | September 30th, 2016|Categories: Noutati|Tags: , , |

În perioada 12-17 septembrie 2016 o serie de sesiuni de informare și consultate cu diferite categorii de factori interesați, în cadrul cărora au fost supuse dezbaterii cele patru criterii generale propuse de echipa de proiect INFRAED și experții Bancii Mondiale pentru prioritizarea investițiilor pentru infrastructura educațională, respectiv – evoluția/presiunea demografică, nevoile instituțiilor de învățământ și formare [...]

Proiectul Strategiei Naționale privind Infrastructura educațională – Procesul de consultare publică

By | September 12th, 2016|Categories: Noutati|Tags: |

În procesul de elaborare a unor politici publice sau a unor documente strategice, etapa de consultare publică a tuturor factorilor interesați reprezintă nu doar o condiție procedurală, ci și un prim pas în procesul de înțelegere și asimilare/acceptare a acesteia. Totodată, contribuțiile, sugestiile și chiar și criticile rezultate în urma acestuia, reprezintă un element de plus [...]