Grupul ţintă al proiectului este format din 481 de persoane şi cuprinde:

 • 247 parteneri sociali, membri în Consorţiile regionale;
 • 48 de reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, membri în Consorţiile regionale;
 • 126 persoane – personal din inspectoratele şcolare, altele decât cele menţionate mai sus.
 • 30 persoane – personal din MECS;
 • 30 persoane – personal din CNDIPT;

În analiza grupului țintă, au fost identificate următoarele nevoi:

 1. Personalul Ministerului Educației și Cercetării Științifice:
 • Creşterea capacităţii de a elabora și fundamenta documentele de politici publice și proiecte de acte normative, de coordonare inter-instituțională, de monitorizare și evaluare a politicilor implementate;
 • Creşterea capacităţii de analiză în fundamentarea politicilor publice;
 • Creşterea capacităţii de reglementare, bazată pe un mecanism real de control;
 • Creşterea capacităţii de implementare a unor mecanisme de consultare publică care să  stimuleze participarea factorilor interesați şi să conducă la creşterea contribuției acestor la îmbunătățirea calității deciziilor administrației publice;
 • Resurse financiare limitate pentru crearea mecanismelor și derularea proceselor de consultare sau de formare necesare elaborării unui cadru strategic.
 1. Personalul CNDIPT:
 • Îmbunătățirea eficienței și accesibilității serviciilor publice privind ÎPV, și în același timp păstrarea unor standarde înalte de echitate, predictibilitate și încredere;
 • Resurse financiare limitate pentru crearea mecanismelor și instrumentelor necesare în promovarea anumitor acțiuni legate de funcția sa principală;
 • De sprijin în punerea în practică a anumitor recomandări din analizele funcționale ale Băncii Mondiale;
 1. Personalul inspectoratelor școlare:
 • De informare și formare cu privire la reglementări, instrumente, metodologii noi, în sfera funcţiilor de prognoză, planificare/dezvoltare şi informare, exercitate în domeniile funcţionale resurse umane şi materiale, parteneriate sociale.
 1. Parteneri sociali, membrii ai Consorţiilor regionale – structuri consultative ale CNDIPT:
 • nouă metodologie pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI, adaptată modificărilor legislative din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • De formare cu privire la utilizarea unei noi metodologii pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI, adaptată modificărilor legislative din domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • Sprijin pentru actualizarea şi monitorizare PRAI în concordanţă cu noua metodologie.